10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 18 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 18 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 18 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the text and answer the questions

How to Make Quick Decisions?
Everybody should balance out their decision-making processes for unexpected developments. And this usually causes trouble. For this reason, nowadays, people are reading more books, participating in different seminars and getting help from different experts to learn how to arrive at a right decision at the right time. The psychologists suggest many techniques on this issue. In this article, we have summed up the most common ones for you. Here are 5 top tips to help you dive into your decisions head first.

Think black and white
Sometimes we have more choices than we actually want or need. In this case, simply consider your options as good or bad. This will help you clear out the less optimal decisions. If you focus on every detail, this approach is ideal for you.

The 2-minute-rule
Set the timer and start the process. If you want to make a fast decision, the time limit will help you run through the advantages and disadvantages quickly while coming to a decision. If you are not a fast decision maker, this tip is a life saver for you. The two-minute is not a must, anything from one to five minute will also work.

Put your choices in a hat
Sometimes all options seem to have equal value for us. At those times, write down your best ones on separate pieces of paper and put them in a hat/bag. Pull out one of them randomly and make it your decision. We can sometimes rely on good luck.

Focus on the present
We shouldn’t be overwhelmed with the big picture all the time. Trying to see how our decision will affect the future is mentally exhausting. Live in the moment, make a decision, then engage yourself in the next step.

Embrace the idea of failure
Slow decision makers generally have a fear of failure, so they overthink the situation. Ultimately, they run the risk of making no decision, at all. They waste their time and energy on small details and exaggerate analyzing. At these times, we should keep in mind that delaying the decision-making process is sometimes worse than making a bad decision or at least, we can learn a lot from it.

If we want to have control over lives and decisions, we should risk failing with our decisions. Otherwise, others or outer effects will dominate our lives.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metni oku ve soruları yanıtla

Hızlı Kararlar Nasıl Alınır?
Beklenmedik gelişmeler için herkes karar verme sürecini dengelemeli. Ve bu genellikle sorun yaratır. Bu nedenle günümüzde insanlar daha çok kitap okuyor, farklı seminerlere katılıyor ve farklı uzmanlardan yardım alarak doğru zamanda doğru karara varmayı öğreniyor. Psikologlar bu konuda birçok teknik önermektedir. Bu yazımızda sizler için en yaygın olanları derledik. İlk önce kararlarınıza dalmanıza yardımcı olacak 5 önemli ipucu.

siyah beyaz düşün
Bazen gerçekten istediğimizden veya ihtiyaç duyduğumuzdan daha fazla seçeneğe sahibiz. Bu durumda, seçeneklerinizi iyi veya kötü olarak değerlendirin. Bu, daha az optimal kararları temizlemenize yardımcı olacaktır. Her ayrıntıya odaklanırsanız, bu yaklaşım sizin için idealdir.

2 dakikalık kural
Zamanlayıcıyı ayarlayın ve işlemi başlatın. Hızlı bir karar vermek istiyorsanız, zaman sınırı bir karara varırken avantaj ve dezavantajları hızlı bir şekilde geçmenize yardımcı olacaktır. Hızlı karar veren biri değilseniz, bu ipucu sizin için hayat kurtarıcıdır. İki dakika bir zorunluluk değildir, bir ila beş dakika arasında herhangi bir şey de işe yarayacaktır.

Seçimlerinizi bir şapkaya koyun
Bazen tüm seçenekler bizim için eşit değere sahipmiş gibi görünür. O zamanlarda en iyilerini ayrı kağıtlara yazıp bir şapka/çantaya koy. Bunlardan birini rastgele çekin ve kararınızı verin. Bazen iyi şansa güvenebiliriz.

Şimdiki zamana odaklanın
Her zaman büyük resme boğulmamalıyız. Kararımızın geleceği nasıl etkileyeceğini görmeye çalışmak zihinsel olarak yorucu. Anı yaşa, bir karar ver, sonra bir sonraki adıma geç.

Başarısızlık fikrini benimseyin
Yavaş karar verenler genellikle başarısızlık korkusu taşırlar, bu yüzden durumu fazla düşünürler. Sonuçta, hiç karar vermeme riskini taşırlar. Zamanlarını ve enerjilerini küçük ayrıntılarla harcarlar ve analizleri abartırlar. Böyle zamanlarda karar verme sürecini ertelemenin bazen kötü bir karar vermekten daha kötü olduğunu veya en azından bundan çok şey öğrenebileceğimizi aklımızda tutmalıyız.

Hayatlar ve kararlar üzerinde kontrol sahibi olmak istiyorsak, kararlarımızda başarısız olma riskini almalıyız. Aksi takdirde başkaları veya dış etkiler hayatımıza hakim olacaktır.


1. Why are people participating in different seminars nowadays?
Because they are getting help from different experts to learn how to arrive at a right decision at the right time.
2. How many tips does the writer suggest? What are they?
The writer suggests 5 tips. They are Think black and white , The 2-minute-rule, Put your choices in a hat, Focus on the present, Embrace the idea of failure
3. How does the 2-minute-rule work?
Its rule is that making a decision in two minutes using set a timer
4. In which condition do we have to rely on good luck?
When sometimes all options seem to have equal value for us, we have to rely on good luck.

5. Which tip is the most helpful for you? Why?
I think that Focus on the present is the most useful for me. Because this method allows us to see the options better.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. İnsanlar neden günümüzde farklı seminerlere katılıyor?
Çünkü doğru zamanda doğru karara nasıl varılacağını öğrenmek için farklı uzmanlardan yardım alıyorlar.
2. Yazar kaç ipucu öneriyor? Onlar neler?
Yazar 5 ipucu önerir. Onlar siyah beyaz düşün, 2 dakikalık kural, Seçimlerini bir şapkaya koy, Şimdiye odaklan, Başarısızlık fikrini kucakla
3. 2 dakika kuralı nasıl çalışır?
Kuralı, bir zamanlayıcıyı kullanarak iki dakika içinde karar vermektir.
4. Hangi durumda iyi şansa güvenmek zorundayız?
Bazen tüm seçenekler bizim için eşit değerde göründüğünde, iyi şansa güvenmek zorundayız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir