10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50-51 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 50-51 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıncılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 50-51 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 50 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Discuss these questions with your partner.
1. Do you like festivals?
2. How do you usually feel at festivals?
3. What’s your favorite festival? Why?

B. Listen to the presenter and her guest. What festival are they talking about? (Audio 7.6) Choose the correct answer.
a. Independence Day
b. Wedding ceremony
c. Halloween

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Bu soruları partnerinizle tartışın.
1. Festivalleri sever misiniz?
2. Festivallerde genellikle nasıl hissediyorsunuz?
3. En sevdiğiniz festival hangisi? Neden?

B. Sunucuyu ve misafirini dinleyin. Hangi festivalden bahsediyorlar? (Ses 7.6) Doğru cevabı seçin.
a. Bağımsızlık Günü
b. Evlilik töreni
c. Cadılar bayramı


C. Listen again and put the steps of the process in the correct order.

The steps of carving a pumpkin:
2-A simple outline of a face is drawn on the pumpkin with a marker pen.
5-A lid is cut out of the pumpkin.
8-The lid is placed on the pumpkin.
4-The eyes, nose and mouth are carved out of the pumpkin.
6-A large serving spoon is used to remove the filling from the pumpkin.
1-A large pumpkin is chosen.
7-A candle is lit and put inside.
3-A small and sharp knife is selected.
Now you can display your pumpkin in a safe area.

D . Work in pairs. Look at activity D again. Take turns to describe the process of carving a pumpkin. Use the following words to tell the order of the steps.

First
Second
Third
Next
After that
Then
Later
Finally

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

C. Tekrar dinleyin ve sürecin adımlarını doğru sıraya koyun.

Balkabağı oymanın adımları:
2-Kabak üzerine keçeli kalemle basit bir yüz taslağı çizilir.
5-Kabaktan bir kapak kesilir.
8-Kapak kabak üzerine yerleştirilir.
4-Kabaktan gözler, burun ve ağız oyulmuştur.
6-Kabaktan dolguyu çıkarmak için büyük bir servis kaşığı kullanılır.
1-Büyük bir balkabağı seçilir.
7-Bir mum yakılarak içine konulur.
3-Küçük ve keskin bir bıçak seçilir.
Artık balkabağınızı güvenli bir alanda sergileyebilirsiniz.

D. İkili çalışın. D aktivitesine tekrar bakın. Sırayla balkabağı oyma sürecini anlatın. Adımların sırasını söylemek için aşağıdaki kelimeleri kullanın.

İlk
İkinci
Üçüncü
Sonraki
Daha sonra
Sonra
Sonra
En sonunda


SAYFA 51 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E. Read the steps below and complete the sentence.
The following sentences are about how to make a French omelet.. .
Step 1: Slice the peppers into small pieces.
Step 2: Chop the tomatoes.
Step 3: Melt the butter in a pan.
Step 4: Cook the peppers and tomatoes.
Step 5: Add the eggs into the pan.
Step 6: Grate the cheese and add it into the pan.
Step 7: Sprinkle some salt.
And your omelet is ready. You can also add some mushrooms or sausages. Good appetite!

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

E. Aşağıdaki adımları okuyun ve cümleyi tamamlayın.
Aşağıdaki cümleler Fransız omletinin nasıl yapılacağı hakkındadır …
Adım 1: Biberleri küçük parçalar halinde dilimleyin.
Adım 2: Domatesleri doğrayın.
3. Adım: Yağı bir tavada eritin.
Adım 4: Biber ve domatesleri pişirin.
Adım 5: Yumurtaları tavaya ekleyin.
Adım 6: Peyniri rendeleyin ve tavaya ekleyin.
7. Adım: Biraz tuz serpin.
Ve omletiniz hazır. Ayrıca biraz mantar veya sosis de ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!


F. Read the steps in activity F again. Write the process of making an omelet. Make sentences as in the example. Use the following sequence words.

First, the peppers are sliced into small pieces.

G. Work in pairs. Look at activity G. Take turns to describe the process of making an omelet.

H. Imagine you’ve made a new type of cake, and you want to share the recipe with your friends.
Write the process of making this cake. Make sentences as in the example. Then present the recipe to the class.

First, the eggs are broken into a large bowl. …………………………………………………………………………

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

F. F aktivitesindeki adımları tekrar okuyun. Omlet yapma sürecini yazın. Örnekteki gibi cümleler kurun. Aşağıdaki sıra kelimelerini kullanın.

Önce biberler küçük parçalara bölünür.

G. İkili çalışın. G etkinliğine bakın. Sırayla omlet yapma sürecini anlatın.

H. Yeni bir pasta türü yaptığınızı ve tarifi arkadaşlarınızla paylaşmak istediğinizi hayal edin.
Bu pastayı yapma sürecini yazın. Örnekteki gibi cümleler kurun. Ardından tarifi sınıfa sunun.

Önce yumurtalar büyük bir kaseye kırılır. …………………………………………………………………………

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.