10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 27 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 27 Count Me In. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Workbook Çalışma Kitabının kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 27 Count Me In

2
One of your friends has just come back from holiday and you are asking him/her about it. Use the given words and write questions. Then, match them to their answers.

E.g. where/go? Where did you go?
1. the food/good? …………………………………………………….
2. how long/stay there?……………………………………………..
3. who/go with?………………………………………………………..
4. how/travel?…………………………………………………………..
5. what/do in the evenings?………………………………………..
6. eat/anything interesting? ……………………………………….

E.g. I went to Paris.
a. We stayed there for 2 weeks.
b. Yes, it was delicious.
c. We generally relaxed at the hotel.
d. First, we flew to Paris then we traveled by train.
e. I was with my family during travel.
f. Yes. Onion soup was very tasty

3. See the list of some things that Jane did yesterday and their times. Write sentences what she was doing at these times.

08.00 – 09.00 did sports
09.00 – 10.00 had breakfast
10.00 – 12.00 studied at her office
12.00 – 01.30 had lunch with her friends
02.30 – 03.30 gave a lecture
04.00 – 06.00 wrote and sent e-mails
07.00 – 09.00 watched a movie

E.g. At half past eight she was doing sports.
1. At 09.30, she …………………………………………………….
2. At 10.30, she …………………………………………………….
3. At 1 o’clock, she ………………………………………………..
4. At 3 o’clock, she ………………………………………………..
5. At 5 o’clock, she ………………………………………………..
6. At 8 o’clock, she …..

4. Fill in the blanks with the simple past or past continuous forms of the verbs in brackets. Be careful with negative and interrogative forms.

E.g. Sheila didn’t close (not/close) the window because it was (be) a bit hot.
1. I ..didn’t shave… (not/shave) this morning because I ..didn’t have ….. (not/have) time.
2. My sister …didn’t eat…….. (not/eat) anything because she …wasn’t ……. (not/be) hungry.
3. My son …didn’t go……….. (not/go) to school yesterday because he ……..wasn’t ill……….. (be) ill.
4. Dora …sang……… (sing) two beautiful songs at the school concert.
5. I ……saw……………… (see) Rachel at the party. She ….is wearing…………. (wear) a really beautiful dress.
6. Tim: What ….were…….. you ……doing…. (do) at this time yesterday?
Andrew: I …was studying…… (study) for my Maths exam.
7. I ….didn’t g…. (not/go) out because it ….was raining……….. (rain).
8. Although I ……called……… (call) their names, they …..didn’t hear………….. (not/hear) me.
9. ….Was………. Judy ……..studying…… (study) Law in New York the last time you …….saw…….(see) her?
10. My wife …………lost………… (lose) her gold ring. She …….locked…….. (look) very upset.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2
Bir arkadaşınız tatilden yeni döndü ve siz ona bunu soruyorsunuz. Verilen kelimeleri kullanın ve sorular yazın. Ardından, bunları cevaplarıyla eşleştirin.

Örneğin. nereye/gitmek? Nereye gittin?
1. yemek/iyi? ………………………………………………………. ………..
2. Ne kadar süre/orada kalınır?………………………………………… ………..
3. kiminle/kiminle gidilir? ……………………………………………………….. ………………….
4. nasıl/seyahat?………………………………………… …………………………..
5. Akşamları ne/ne yaparsınız?…………………………………………. ……
6. yemek/ilginç bir şey? ……………………………………………………….

Örneğin. Paris’e gittim.
a. Orada 2 hafta kaldık.
B. Evet, lezzetliydi.
C. Genelde otelde dinlendik.
NS. Önce Paris’e uçtuk, sonra trenle seyahat ettik.
e. Seyahat sırasında ailemle birlikteydim.
F. Evet. Soğan çorbası çok lezzetliydi

3. Jane’in dün yaptığı bazı şeylerin ve zamanlarının listesine bakın. Bu zamanlarda ne yaptığını cümleler yazın.

08.00 – 09.00 spor yaptı
09.00 – 10.00 kahvaltı yapıldı
10.00 – 12.00 ofisinde okudu
12.00 – 01.30 arkadaşlarıyla öğle yemeği yedi
02.30 – 03.30 ders verdi
04.00 – 06.00 e-posta yazıp gönderdi
07.00 – 09.00 film izledim

Örneğin. Sekiz buçukta spor yapıyordu.
1. 09.30’da, o ………………………………………… ……………..
2. Saat 10.30’da ………………………………………… ……………..
3. Saat 1’de, o ………………………………………… ………………
4. Saat 3’te, o ………………………………………… ………………
5. Saat 5’te, o ………………………………………… ………………
6. Saat 8’de, o …..

4. Boşlukları parantez içindeki fiillerin basit geçmiş veya geçmiş sürekli formlarıyla doldurun. Negatif ve sorgulayıcı formlara dikkat edin.

Örneğin. Sheila pencereyi kapatmadı (kapatmadı/kapatmadı) çünkü hava biraz sıcaktı.
1. Bu sabah ..traş olmadım… (tıraş olmadım/tıraş olmadım) çünkü ..vaktim ….. (yok/sahip değildim).
2. Kız kardeşim …hiçbir şey yemedi…….. (yemedi/yemedi) çünkü … …aç değildi …… (açmadı/olmadı).
3. Oğlum …dün okula gitmedi………..(gitmedi/gitmedi) çünkü ……..hasta değildi…… ….. (hasta olmak.
4. Dora …okul konserinde ……….. (söyledi) iki güzel şarkı söyledi.
5. Ben ……………………………….. (bkz.) Rachel’ı partide gördüm. O …… gerçekten güzel bir elbise giyiyor (giyiyor).
6. Tim: Dün …. sen …… ne yapıyordun…. (yapıyordun)?
Andrew: Ben …Matematik sınavım için…… (çalışıyordum) çalışıyordum.
7. Ben ….yağmur yağdığı için…. (çıkmadım/çıkmadım) ……….. (yağmur).
8. İsimlerini ………………….. (çağırmama) rağmen, onlar …..duymadı…… (duyma/duyma) beni.
9. ………….Judy ……..oydu…… (çalışıyordu) New York’ta en son sen …… ……….(gördüm) onu?
10. Karım …………altın yüzüğünü …………….kaybetti (kaybetti). O …….kilitledi…….. (bak) çok üzgün.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir