10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 35 Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 35  MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 3. Ünite sayfa 35 çevirisi.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 35 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 35 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1C.
Read the first part of the text and answer the following question
THE CONQUEST OF CONSTANTINOPLE

The city of Constantinople was of great importance due to its strategically important location and religious reasons. Like his ancestors, Sultan Bayezid and Sultan Murad II, conquering the city was the biggest dream of the seventh Ottoman Sultan, Mehmed II. He was only 21 years old when he dared to besiege the city. There were a lot of challenges ahead. The most difficult one was psychological barriers. The Byzantine Armies were unbeaten and Mehmed’s Army had to be the first to defeat them. The city walls were incredibly strong and there was a defensive chain across the mouth of the Golden Horn (Haliç). The Sultan had plans for all. The siege began, so did the bloody battles. The Ottoman Army hit and destroyed the city walls with the largest and best cannons of the time. However, his fleet was unable to enter the city because of the defensive chain in the waters of the Bosphorus. Then, he ordered ships to roll overland into the sea and reached the heart of the city. At the end of 53 days full of memorable, heart-stopping, emotional, anxious, difficult moments, Byzantine soldiers finally surrendered. Mehmed II was now triumphant and people call him Fatih, the Conqueror and later the city was called İstanbul.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metnin ilk bölümünü okuyun ve aşağıdaki soruyu cevaplayın
KONSANTİNOPLE’NİN FETHİ

Konstantinopolis şehri, stratejik olarak önemli konumu ve dini nedenlerle büyük önem taşıyordu. Ataları Sultan Bayezid ve Sultan II. Murad gibi şehri fethetmek de yedinci Osmanlı Padişahı II. Mehmed’in en büyük hayaliydi. Şehri kuşatmaya cesaret ettiğinde sadece 21 yaşındaydı. Önünde pek çok zorluk vardı. En zoru psikolojik engellerdi. Bizans Orduları yenilmedi ve onları ilk mağlup eden Mehmed’in Ordusu olmalıydı. Surlar inanılmaz sağlamdı ve Haliç’in (Haliç) ağzında bir savunma zinciri vardı. Sultan’ın her şey için planları vardı. Kuşatma başladı, kanlı muharebeler de öyle. Osmanlı Ordusu, dönemin en büyük ve en iyi toplarıyla surları vurup yıktı. Ancak İstanbul Boğazı’ndaki savunma zinciri nedeniyle donanması şehre giremedi. Daha sonra gemilere karadan denize girmelerini emretti ve şehrin kalbine ulaştı. Unutulmaz, yürek yakan, duygulu, kaygılı, zor anlarla dolu 53 günün sonunda Bizans askerleri nihayet teslim oldu. II. Mehmed artık galip geldi ve insanlar ona Fatih, Fatih diyorlar ve daha sonra şehre İstanbul deniyordu.


1. Why was the city of Constantinople so important?
Because İt had a strategically important location and religious reasons.

2. What were the serious challenges for Mehmed II?
The city walls were incredibly strong and there was a defensive chain across the mouth of the Golden Horn.

3. How did the fleet enter the Bosphorus?
Mehmet II ordered ships to roll overland into the sea and reached the heart of the city

4. How long did the siege last?
The siege lasted 53 days.

5. Who was the winner?
Mehmet II was the winner.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Konstantinopolis şehri neden bu kadar önemliydi?
Çünkü stratejik olarak önemli bir konumu ve dini sebepleri vardı.

2. Mehmed için ciddi zorluklar nelerdi?
Surlar inanılmaz derecede güçlüydü ve Haliç’in ağzında bir savunma zinciri vardı.

3. Filo Boğaz’a nasıl girdi?
II. Mehmet gemilere karadan denize girmelerini emretti ve şehrin kalbine ulaştı.

4. Kuşatma ne kadar sürdü?
Kuşatma 53 gün sürdü.

5. Kazanan kimdi?
Kazanan II. Mehmet oldu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir