10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 126 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 126 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 126 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 126 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Read the text again and complete the table as in the example.

1946 Aziz Sancar was born.
1963: He started Istanbul School of Medicine.
1969: He graduated from Istanbul University.
1977: He completed his doctorate at the University of Texas.
1977: He started his postdoctoral work at Yale University School of Medicine.
1982: He started to work at the University of North Carolina.
2001: He got the North Carolina Distinguished Chemist Award.
2005: He became a member of the United States National Academy of Sciences.
2006: He was elected to the Turkish Academy of Sciences.
2007: He established the Aziz and Gwen Sancar Foundation with his wife.
2015: He got the Nobel prize in chemistry

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Metni tekrar okuyunuz ve örnekteki gibi tabloyu tamamlayınız.

1946 Aziz Sancar doğdu.
1963: İstanbul Tıp Fakültesine başladı.
1969: İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.
1977: Doktorasını Texas Üniversitesi’nde tamamladı.
1977: Doktora sonrası çalışmalarına Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başladı.
1982: Kuzey Karolina Üniversitesi’nde çalışmaya başladı.
2001: Kuzey Carolina Seçkin Kimyager Ödülü’nü aldı.
2005: Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi’ne üye oldu.
2006: Türkiye Bilimler Akademisi’ne seçildi.
2007: Eşi ile birlikte Aziz ve Gwen Sancar Vakfı’nı kurdu.
2015: Kimyada Nobel ödülünü aldı


J. Work in pairs. Look at the table above and make sentences as in the example.
1946 is the year when Aziz Sancar was born.
1963 is the year when he started Istanbul School of Medicine.
1969 is the year when he graduated from Istanbul University.
1977 is the year when he completed his doctorate at the University of Texas.
1977 is also the year when he started his postdoctoral work at Yale University School of Medicine.
1982 is the year when he started to work at the University of North Carolina.
2001 is the year when he was given North Carolina Distinguished Chemist Award.
2005 is the year when he was chosen for the United States National Academy of Sciences.
2006 is the year when he was elected to the Turkish Academy of Sciences.
2007 is the year when he established the Aziz and Gwen Sancar Foundation with his wife.
2015 is the year when he got the Nobel prize in chemistry.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

J. Çiftler halinde çalışın. Yukarıdaki tabloya bakın ve örnekteki gibi cümleler kurun.
1946, Aziz Sancar’ın doğduğu yıldır.
1963, İstanbul Tıp Fakültesine başladığı yıldır.
1969, İstanbul Üniversitesi’nden mezun olduğu yıldır.
1977, Texas Üniversitesi’nde doktorasını tamamladığı yıldır.
1977 aynı zamanda Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde doktora sonrası çalışmalarına başladığı yıldır.
1982, Kuzey Carolina Üniversitesi’nde çalışmaya başladığı yıldır.
2001, kendisine Kuzey Karolina Seçkin Kimyager Ödülü’nün verildiği yıldır.
2005, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi’ne seçildiği yıldır.
2006, Türkiye Bilimler Akademisi’ne seçildiği yıldır.
2007 eşiyle birlikte Aziz ve Gwen Sancar Vakfı’nı kurduğu yıldır.
2015, kimyada Nobel ödülünü aldığı yıldır.


After You Read
A. Work in pairs. Take turns to talk about Canan Dağdeviren’s achievements.
B. Work with a different partner. Take turns to talk about Aziz Sancar’s achievements.

DISCUSSION TIME
A. Work in groups of 4. Talk about your personal hero in turn. Say why he/she is your hero.
B. Work in groups of 4. Discuss the quote below. Share your group’s opinions with the class.

“Chase your dreams or let them go.”

E-PORTFOLIO ENTRY
Read the instructions below and do your project.
Research your personal hero on the Internet.
Use the information to prepare a poster. Add some visuals. You can make an e-poster.
Present your poster to your classmates next week.
When your teacher gives it back, take a photo of your project and upload it to your blog.

WRITING

Imagine yourself as a hero/ heroine and write a short paragraph in your notebook. Present your paragraph to your classmates next lesson.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuduktan sonra
A. Çiftler halinde çalışın. Sırayla Canan Dağdeviren’in başarılarından bahsedelim.
B. Farklı bir ortakla çalışın. Aziz Sancar’ın başarılarını sırayla konuşun.

TARTIŞMA ZAMANI
A. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Sırasıyla kişisel kahramanınız hakkında konuşun. Neden senin kahramanın olduğunu söyle.
B. 4 kişilik gruplar halinde çalışın. Aşağıdaki alıntıyı tartışın. Grubunuzun görüşlerini sınıfla paylaşın.

“Hayallerinin peşinden git ya da bırak onları.”

E-PORTFÖY GİRİŞİ
Aşağıdaki talimatları okuyun ve projenizi yapın.
Kişisel kahramanınızı internette araştırın.
Bir poster hazırlamak için bilgileri kullanın. Biraz görsel ekleyin. Bir e-poster hazırlayabilirsiniz.
Posterinizi gelecek hafta sınıf arkadaşlarınıza sununuz.
Öğretmeniniz geri verdiğinde projenizin bir fotoğrafını çekin ve blogunuza yükleyin.

YAZI

Kendinizi bir kahraman/kahraman olarak hayal edin ve defterinize kısa bir paragraf yazın. Bir sonraki derste paragrafınızı sınıf arkadaşlarınıza sunun.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.