10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 127 Gizem Yayıncılık

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 127 Gizem Yayıncılık konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Gizem Yayıcılık kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 127 Türkçe Çevirisi Gizem Yayıncılık

SAYFA 127 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

IDIOMS/ PROVERBS CORNER

Read the following sentences and fill in the gaps with your own words. Then make sentences using the idioms.

Real heroes never give up. They say, “No pain, no gain”.
I only read a comic book about superheroes once in a blue moon, but I watch a movie very often.

1. We use the idiom no pain, no gain when we mean you can succeed/ be successful/ make progress if you bear difficulties and overcome them.
2. We use the idiom once in a blue moon when we mean we do something very rarely

ANSWER

1. succeed/ be successful/ make progress
2. rarely

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

deyimler/atasözleri köşesi

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve boşlukları kendi kelimelerinizle doldurunuz. Daha sonra deyimleri kullanarak cümleler kurunuz.

Gerçek kahramanlar asla pes etmez. “Acı yoksa kazanç da yok” derler.
Mavi ayda sadece bir kez süper kahramanlar hakkında bir çizgi roman okurum ama çok sık bir film izlerim.

1. Acı yok, kazanç yok deyimini, zorluklara göğüs gerersen ve üstesinden gelirsen başarabilirsin/başarılı olabilirsin/ ilerleme kaydedebilirsin derken kullanırız.
2. Bu deyimi mavi ayda bir çok nadiren yaptığımızı kastettiğimizde kullanırız.

CEVAP

1. başarılı olmak/ başarılı olmak/ ilerleme kaydetmek
2. nadiren


SONG

A. Look at the following words. Use them to fill in the blanks in the lyrics of the song.

alone answer tomorrow strength heart follow hope

ANSWER
1. heart
2. answer
3. strength
4. hope
5. alone
6. follow
7. tomorrow

SONG
There’s a hero
If you look inside your (1) heart
You don’t have to be afraid
Of what you are
There’s an (2) answer
If you reach into your soul
And the sorrow that you know
Will melt away
CHORUS:
And then a hero comes along
With the (3) strength to carry on
And you cast your fears aside
And you know you can survive
So when you feel like (4) hope is gone
Look inside you and be strong
And you’ll finally see the truth
That a hero lies in you
It’s a long road
When you face the world (5) alone
No one reaches out a hand
For you to hold
You can find love
If you search within yourself
And the emptiness you felt
Will disappear
(CHORUS)
Lord knows
Dreams are hard to (6) follow
But don’t let anyone
Tear them away
Hold on
There will be (7) tomorrow
In time
You’ll find the way
(CHORUS)
That a hero lies in you
That a hero lies in you

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

ŞARKI

A. Aşağıdaki kelimelere bakın. Şarkının sözlerindeki boşlukları doldurmak için bunları kullanın.

yalnız cevap yarın güç kalp umudu takip et

CEVAP
1. kalp
2. cevap
3. güç
4. umut
5. yalnız
6. takip et
7. yarın

ŞARKI
bir kahraman var
(1) kalbinizin içine bakarsanız
korkmana gerek yok
ne olduğun hakkında
(2) bir cevap var
Ruhuna ulaşırsan
Ve bildiğin keder
Eriyip gidecek
KORO:
Ve sonra bir kahraman gelir
Devam etmek için (3) gücü ile
Ve korkularını bir kenara atıyorsun
Ve biliyorsun hayatta kalabilirsin
Yani (4) umudun gittiğini hissettiğinde
İçine bak ve güçlü ol
Ve sonunda gerçeği göreceksin
İçinde bir kahraman yatıyor
Bu uzun bir yol
Dünyayla (5) tek başına yüzleştiğinde
Kimse elini uzatmıyor
tutman için
aşkı bulabilirsin
kendi içinde ararsan
Ve hissettiğin boşluk
Kaybolacak
(KORO)
Tanrı bilir
Rüyaları takip etmek zordur (6)
Ama kimseye izin verme
onları yırtıp at
Devam etmek
(7) yarın olacak
Zamanında
yolu bulacaksın
(KORO)
İçinde bir kahraman yatıyor
İçinde bir kahraman yatıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.