11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91, 92 Silver Lining

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91, 92 MEB Silver. 11. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan İngilizce metinlerin Türkçe çevirilerini sayfalarına göre yazdık. MEB Yayınları Silver Lining İngilizce kitabı Türkçe çevirisidir. Sayfa 91, 92 İngilizce parçaların Türkçe çevirilerini bölüm bölüm yazdık.

11. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 91, 92 MEB Silver Lining

SAYFA 91 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. Match the English proverbs with their explanations.

a. When you fail to change others’behaviour, you might have to change yourself instead. In this way, you can adapt to the circumstances.

b. When people are dissatisfed with what they have, they usually want whatever they don’t have. They think there are better opportunities out there.

c. You shouldn’t be too optimistic and excited about an outcome as your plans might not work out. So, it’ll be a good idea to wait and see until you succeed. And then you can think about your next step.

d. Old people usually can’t learn new things or adapt to changes easily in life. So, it is important to train a person early in life.

e. If you are motivated to get what you want, you will have a chance for success. So, when you prepare well and get started early, you will have an advantage over others.

1. Don’t count your chickens before they hatch.
2. If you can’t beat them, join them.
3. You can’t teach an old dog new tricks.
4. The early bird catches the worm.
5. The grass is always greener on the other side of the hill.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

A. İngiliz atasözlerini açıklamalarıyla eşleştirin.

a. Başkalarının davranışlarını değiştiremediğinizde, bunun yerine kendinizi değiştirmeniz gerekebilir. Bu şekilde koşullara uyum sağlayabilirsiniz.

b. İnsanlar sahip oldukları şeyden memnun olmadıklarında, genellikle sahip olmadıklarını isterler. Orada daha iyi fırsatlar olduğunu düşünüyorlar.

c. Planlarınız işe yaramayabileceğinden, sonuç konusunda çok iyimser ve heyecanlı olmamalısınız. Bu yüzden, başarılı olana kadar beklemek ve görmek iyi bir fikir olacaktır. Ve sonra bir sonraki adımınızı düşünebilirsiniz.

d. Yaşlı insanlar genellikle yeni şeyler öğrenemez veya yaşamdaki değişikliklere kolayca uyum sağlayamaz. Bu nedenle, bir kişiyi yaşamın erken saatlerinde eğitmek önemlidir.

e. İstediğinizi elde etmek için motive iseniz, başarı şansınız olacaktır. Yani, iyi hazırlanır ve erken başlarsanız, diğerlerine göre bir avantajınız olur.

1. Tavuklarınızı yumurtadan çıkmadan saymayın.
2. Eğer onları yenemezsen, onlara katıl.
3. Yaşlı bir köpeğe yeni numaralar öğretemezsiniz.
4. Erken kuş solucanı yakalar.
5. Tepenin diğer tarafında çimler daima daha yeşildir.


SAYFA 92 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Do the quiz on myths and facts about Turkey. Write myth (M) or fact (F) next to the statements.

1. Noah’s Ark landed on Mount Ağrı after the food.
2. A horrible monster has been living in Lake Van for centuries.
3. Sultan Ahmet Mosque is also called the Blue Mosque because of the blue tiles inside of it.
4. Hezarfen Çelebi few from the Galata Tower across the Bosphorus using wings.
5. Thirty-six underground cities have been found in Cappadocia region.

2. Choose the closest meanings of the underlined words / phrases.

1. I’m sure he made a sneaky plan to ruin my holiday. He’s a dishonest person and I don’t trust him.
a. secretive b. open c. strange
2. There is a huge statue in the middle of the square.
a. very small b. very heavy c. very big
3. The story takes place in an imaginary world where the soldiers fght against the horrible monster.
a. true b. unreal c. ordinary
4. The hotel was awful and the receptionist answered all our questions in an aggressive way.
a. angry b. calm c. mysterious
5. All the tourists in the hot-air balloon survived the accident. Luckily, they are all alive and kicking.
a. strong and healthy b. unusual and interesting c. weak and tired
6. I believe your fate is sealed and you have no choice.
a. you may experience b. it will defnitely happen c. it should happen

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Türkiye ile ilgili mitler ve gerçekler hakkında bilgi yarışması yapın. İfadelerin yanına mit (M) veya olgu (F) yazın.

1. Nuh’un Gemisi yemekten sonra Ağrı Dağı’na indi.
2. Yüzyıllardır Van Gölü’nde korkunç bir canavar yaşıyor.
3. Sultan Ahmet Camii, içindeki mavi çiniler nedeniyle Sultanahmet Camii olarak da adlandırılır.
4. Kanat kullanarak Boğaz’ın karşısındaki Galata Kulesi’nden Hezarfen Çelebi az.
5. Kapadokya bölgesinde otuz altı yeraltı şehri bulunmuştur.

2. Altı çizili kelimelerin / kelime öbeklerinin en yakın anlamlarını seçin.

1. Eminim tatilimi mahvetmek için sinsi bir plan yaptı. O dürüst olmayan bir insan ve ben ona güvenmiyorum.
a. gizli b. açık c. garip
2. Meydanın ortasında kocaman bir heykel var.
a. çok küçük b. çok ağır c. çok büyük
3. Hikaye, askerlerin korkunç canavara karşı savaştığı hayali bir dünyada geçiyor.
a. doğru b. gerçek dışı c. sıradan
4. Otel korkunç ve resepsiyonist agresif bir şekilde tüm Sorularımızı yanıtladı.
a. kızgın b. sakin c. gizemli
5. Sıcak hava balonundaki bütün turistler kazadan sağ kurtuldu. Neyse ki, hepsi canlı ve tekmeliyor.
a. güçlü ve sağlıklı b. sıradışı ve ilginç c. zayıf ve yorgun
6. Kaderinizin mühürlendiğine ve başka seçeneğiniz olmadığına inanıyorum.
a. yaşayabileceğiniz b. kesinlikle olacak c. olmalı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.