Do you agree with the sentence below? Why /Why not? Express your opinions.

Do you agree with the sentence below? Why /Why not? Express your opinions. Aşağıdaki cümleye katılıyor musunuz? Neden / Neden olmasın? Görüşlerinizi ifade edin. School rules are necessar. Okul kuralları gereklidir. 10 sınıf İngilizce ders kitabı sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Do you agree with the sentence below? Why /Why not? Express your opinions.

School rules are necessary.
Okul kuralları gereklidir.

In my opinion, schools rules are necessary. I agree with this sentence.
There are many students in the school. Because the school is crowded, rules make our school life easier. Rules ensure peace in school. All students study at school without fear. Rules show how we should behave at school.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Bence okul kuralları gerekli. Bu cümleye katılıyorum.
Okulda çok öğrenci var. Okul kalabalık olduğu için kurallar okul hayatımızı kolaylaştırıyor. Kurallar okulda barışı sağlar. Tüm öğrenciler okulda korkmadan çalışırlar. Kurallar okulda nasıl davranmamız gerektiğini gösterir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir