Do you think schools prepare students for real life? Discuss with friends.

Do you think schools prepare students for real life? Discuss with friends. Okulların öğrencileri gerçek hayata hazırladığını düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınızla tartışın. 10. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan sorunun anlamını ve cevabı ile ilgili bir paragraf yazarak cevapladık.

Do you think schools prepare students for real life? Discuss with friends.

Okulların öğrencileri gerçek hayata hazırladığını düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınızla tartışın.

School prepares us for real life. Thanks to the school, we learn to read, write and learn a lot of information.

By going to school, we learn to live in society, socialize and obey the rules. The school educates us, increases our culture and we become modern people. A person who goes to a school learns a job.

Our sense of responsibility develops and our personality develops. We can express ourselves.

However, schools don’t give us enough opportunities. Real-life is a little different from what school teaches. Schools should be more free places.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Okul bizi gerçek hayata hazırlar. Okul sayesinde okumayı, yazmayı ve birçok bilgiyi öğreniyoruz.

Okula giderek toplumda yaşamayı, sosyalleşmeyi ve kurallara uymayı öğreniyoruz. Okul bizi eğitir, kültürümüzü arttırır ve modern insanlar oluruz. Bir okula giden bir kişi bir iş öğrenir.

Sorumluluk duygumuz gelişir ve kişiliğimiz gelişir. Kendimizi ifade edebiliriz.

Ancak okullar bize yeterince fırsat vermiyor. Gerçek hayat, okulun öğrettiğinden biraz farklıdır. Okullar daha özgür yerler olmalı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir