Look at the picture and discuss the answers to the questions in the box.

Look at the picture and discuss the answers to the questions in the box. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

Look at the picture and discuss the answers to the questions in the box.

SORUNUN ANLAMI, ÇEVİRİSİ

Resme bakın ve kutudaki soruların cevaplarını tartışın.

1. What does the picture tell you?
2. How is it related to using energy sources?

1. Resim size ne anlatıyor?
2. Enerji kaynaklarının kullanımı ile ilişkisi nasıldır?

CEVAP

The picture tells about the scarcity of water.
Consuming energy resources negatively affects nature.
The consumption of oil and coal causes global warming. This changes the climate. There will be drought. All living things are adversely affected.
The consumption of its natural resources will destroy our world.

CEVAP TÜRKÇESİ

Resim su kıtlığını söyler.
enerji kaynaklarını tüketmek doğayı olumsuz etkiler.
Petrol ve kömür tüketimi küresel ısınmaya neden olur. Bu durum iklimi değiştirir. Kuraklık olur. Bütün canlılar olumsuz etkilenir.
Doğal kaynaklarının tüketimi dünyamızı yok edecek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.