Use the collocations in Part 8 A to discuss the ways of being a good student with your friends

Use the collocations in Part 8 A to discuss the ways of being a good student with your friends. Arkadaşlarınızla iyi bir öğrenci olmanın yollarını tartışmak için Bölüm 8 A’daki eşdizimleri kullanın. 10. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan sorunun cevabı yazdık.

Use the collocations in Part 8 A to discuss the ways of being a good student with your friends

Arkadaşlarınızla iyi bir öğrenci olmanın yollarını tartışmak için Bölüm 8 A’daki eşdizimleri kullanın.

1. obey the rules, 2. stick to the timetable, 3. do revision, 4. sit (for) exams, 5. play truant, 6. get high scores, 7. skip courses

1. Kurallara uymak, 2. Zaman çizelgesine uymak, 3. Revizyon yapmak, 4. Sınavlara girmek, 5. Okuldan kaçmak, 6. Yüksek puan almak, 7. Dersleri atlamak

To be a good student, a student should not skip courses. Good students do their homework on time. They stick to the timetable. They come to school on time. They’re not late for class. They obey the school rules, do not break the rules. They study and repeat their lessons. They do revision their lessons before they come to class. They study before taking the exam. They work hard to get high scores in the exam. They do not plat truant.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Öğrencinin iyi bir öğrenci olabilmesi için ders atlamaması gerekir. İyi öğrenciler ödevlerini zamanında yaparlar. Takvime bağlı kalırlar. Okula zamanında gelirler. Derse geç kalmazlar. Okul kurallarına uyarlar, kuralları çiğnemezler. Ders çalışırlar ve derslerini tekrar ederler. Derse gelmeden önce derslerini gözden geçirirler. Sınava girmeden önce çalışırlar. Sınavda yüksek puan almak için çok çalışırlar. Okuldan kaçmazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir