11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Hard Times

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Hobbies and Skills. Sunshine English 11. sınıf kitabına ait ( Cem Web ofset) 3. ünite Hard Times kelimeleri ve Türkçe anlamlarını kısaca yazdık.

11. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Hard Times

İngilizce Ders Kitabının Arkasındaki Kelimeler

appliance:cihaz
awfully:korkunç
challenge: meydan okuma
check in: giriş
childhood: çocukluk
climax: doruk noktası, zirve
connect: bağlamak
declare bildirmek
footstep: basamak
guilty: suçlu
memory: hafıza
plot: plan, konu
put off: ertelemek
setting: ayar
trustworthy:güvenilir
vacation: tatil

İLAVE KELİMELER

 • become :  olmak
 • begin: başlamak
 • break leg: bacağını kırmak
 • bullying: zorbalık
 • arrive: varmak
 • attempt: girişim
 •  born: doğmak
 • buy: satın almak
 • challenges: zorluklar
 • chemistry: kimya
 • childhood: çocukluk
 • come across: karşılaşmak
 • common: yaygın
 • communication: iletişim
 • curiosity: merak
 • determination: kararlılık
 • develop: geliştirmek
 • disability: engellilik
 • addiction: bağımlılık
 • daily chores: günlük işler
 • damage : zarar vermek
 • courage: cesaret
 • crowded: kalabalık
 • crucial: çok önemli
 • cry: ağlamak
 • declare war: savaş ilan etmek
 • discovery: keşif
 • drive: araba sürmek
 • die: ölmek
 • drop out of: okulu bırakmak
 • educated: eğitimli
 • education: eğitim
 • earthquake: deprem
 • eating disorder: yeme bozukluğu
 • embassy: elçilik
 • equal rights: eşit haklar
 • household chores: ev işleri
 • revolution:devrim
 • ignore: görmezden gelmek
 • illiteracy: cehalet
 • illiterate: okur yazar olmayan
 • illness: hastalık
 • exam stress: sınav stresi
 • expose: maruz kalmak
 • face to face communication: yüz yüze iletişim
 • failure: başarısızlık
 • faint: bayılmak
 • factories: fabrikalar
 • get a prize: ödül almak
 • hard conditions: ağır şartlar
 • hard times: zor zamanlar
 • hard work: çok çalışm
 • fail the class: sınıfta kalmak
 • feel embarrassed: utanmak
 • feel responsible: sorumlu hissetmek
 • find a job: iş bulmak
 • forget: unutmak
 • get rid of: kurtulmak
 • graduate: mezun olmak
 • health problems: sağlık sorunları
 • hear: duymak
 • helpful: yardımsever
 • herbal medicine: bitkisel ilaç
 • historical events: tarihi olaylar
 • imagination: hayal gücü
 • inspire: ilham vermek
 • introvert: içe kapanık
 • invent: icat etmek
 • luck: şans
 • luxurious lives: lüks yaşamlar
 • memory: anı
 • miss exam: sınavı kaçırmak
 • mistake: hata
 • obstacles: engeller
 • office work: ofis çalışması
 • overcome: üstesinden gelmek
 • poor: fakir
 • poverty: yoksulluk
 • prescribe: reçete yazmak
 • president: başkan
 • prize: ödül
 • probably: muhtemelen
 • protect the environment: çevreyi korumak
 • pursue -izlemek
 • quit job: işi bırakmak
 • racism: ırkçılık
 • radiation: radyasyon
 • raise children: çocuk yetiştirmek
 • receive letters: mektup almak
 • recover: iyileşmek
 • reduce: azaltmak
 • ride a bike: bisiklete binmek
 • scared: korkmuş
 • scholarship: burs
 • shout: bağırmak
 • sibling rivalry: kardeş rekabeti
 • significance: önemli
 • solve :  çözmek
 • stuck in the mud: çamura saplanmış
 • suffer from: sıkıntısını çekmek
 • support: desteklemek
 • toddler: yeni yürümeye başlayan çocuk
 • transportation: ulaşım
 • understanding: anlayışlı
 • unsuccessful: başarısız
 • wander aroud: dolaşmak
 • wash clothes: çamaşır yıkamak
 • washing machine: çamaşır makinası
 • win a prize: ödül kazanmak
 • win: kazanmak
 • winner: kazanan
 • worry about: kaygılanmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir