11. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Open Your Heart

11. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Open Your Heart. 6. üniteye ait İngilizce kelimeleri ve anlamlarını Türkçe çevirilerini maddeler haline yazdık. İngilizce kelimelerin Türkçe çeviriler. Open Your Heart 6. ünitesi İngilizce Kelimelerin anlamları ve Türkçe çevirileri.

11. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Open Your Heart

affection (n)-sevgi
appreciation (n)-takdir
binoculars (n)-dürbün
confusion (n)-karışıklık
cry out (v)-haykırmak
dim (adj)-karartmak
empathy (n)-empati
empty (n)-boş
forgiveness (n)-affetmek
giant (adj)-dev
honesty (n)-dürüstlük
injured (n)-yaralı
kitten (n)-yavru kedi
light (n)-ışık
loyalty (n)-sadakat
monster (n)-canavar
sacrifce (v)-fedakarlık
scary (n)-korkutucu
wreck (n)-enkaz

İLAVE KELİMELER

 • advice: tavsiye
 • appreciation: takdir
 • ask opinion: fikrini sormak
 • ask out: davet etmek
 • assassinated: suikaste uğramış
 • assignment: ödev
 • bad news: kötü haber
 • be employed: işe alınmak
 • be injured: yaralanmak, sakatlanmak
 • blossom: çiçek açmak
 • break up: birinden ayrılmak
 • bully: zorbalık etmek
 • burglar: hırsız
 • call back: geri aramak
 • choose: seçmek
 • coincidence: rastlantı
 • communicative: konuşkan
 • complain: yakınmak, şikayet etmek
 • consider: dikkate almak
 • controll his temper: öfkesini kontrol etmek
 • criticism: eleştiri
 • criticize: eleştirmek
 • decision: karar
 • deserted: ıssız, terkedilmiş
 • dim: loş
 • drift apart: uzaklaşmak
 • dye: saç boyamak
 • eagerly: hevesle
 • ear operation: kulak ameliyatı
 • empathy: empati
 • fail: sınavdan kalmak
 • fall apart: duygusal olarak dağılmak
 • fall for someone: aşık olmak
 • fall in love: aşık olmak
 • find: bulmak
 • floating: sabit olmayan, yüzen
 • forgiveness: affetme
 • give seat: yer vermek
 • give up: bırakmak
 • honesty: dürüstlük
 • hurt: yaralanmak
 • ignore: görmezden gelmek
 • inquire: soru sormak
 • knowledge: bilgi
 • lack of communication: iletişim kopukluğu
 • lack of honesty: dürüstlük eksikliği
 • lack of patience: sabır eksikliği
 • lack of respect and love: sevgi ve saygı eksikliği
 • lack of responsibility: sorumsuzluk
 • lack: yoksun olmak
 • leave home: evden ayrılmak
 • live happily: mutlu yaşamak
 • log: kayıt
 • look for something: bir şey aramak
 • loyalty: sadakat
 • make a mistake: hata yapmak
 • make upset: üzmek
 • mistake: hata
 • move to another city: başka şehre taşınmak
 • open-minded: açık görüşlü
 • overcome: üstesinden gelmek
 • overreact: aşırı tepki göstermek
 • patience: sabır
 • patient: sabırlı
 • peaceful: huzurlu
 • play a trick: hile yapmak, kandırmak
 • pop the question: evlenme teklif etmek
 • possible results: olası sonuçlar
 • pretty sure: oldukça emin
 • profound: detaylı, derin
 • purchase: satın almak
 • put aside: bir kenara koymak
 • regretful: pişman
 • remarry: tekrar evlenmek
 • resident: bir yerde oturan/sakin
 • rise: yükselmek
 • sacrifice: feda etme
 • solve: çözmek, halletmek
 • sort out: çözümlemek
 • spill: dökmek
 • steal: çalmak
 • submit: teslim etmek
 • suggest: önermek
 • talented: yetenekli
 • thief: hırsız
 • throw: atmak
 • unbearable: katlanılmaz
 • winner: kazanan
 • worth: değer
 • wreck: kaza yapmak

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.