Do you think people’s diaries are personal and nobody should read them? Why / Why not?

Do you think people’s diaries are personal and nobody should read them? Why / Why not? sorusunun cevabını ve Türkçe çevirisini, anlamını, ne demek olduğunu yazdık. 11. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları

Do you think people’s diaries are personal and nobody should read them? Why / Why not?

TÜRKÇESİ, NE DEMEK, ANLAMI

İnsanların günlüklerinin kişisel olduğunu ve kimsenin onları okumaması gerektiğini mi düşünüyorsunuz? Neden / Neden olmasın?

CEVAP

Evet.
Diaries are personal and no one should read them.
Because a person who keeps a diary writes his private thoughts in his diary.
Diaries are personal.
The person who keeps a diary writes his special joys, sorrows and worries in his notebook. There are thoughts in the diary that we cannot tell anyone.
However, the diary is read if the person allows it.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Evet.
Günlükler kişiseldir ve kimse okumamalıdır.
Çünkü günlük tutan insan özel düşüncelerini günlüğüne yazar.
Günlükler kişiye özeldir.
Günlük tutan insan özel sevinç, üzüntü ve kaygılarını defterine yazar. Günlükte kimseye söyleyemediğimiz düşünceler vardır.
Ancak, kişi izin verirse günlük okunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.