12. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

12. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları. 12. sınıf İngilizce ders kitabının 5. ünitesi kelimelerinin Türkçe Anlamlarını liste halinde yazdık.

12. Sınıf İngilizce 5. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

DERS KİTABI ARKASINDAKİ KELİMELER

agitated -heyecanlı, tedirgin
client -müşteri
confidence–kendinden emin
cope with–baş etmek
demoralized -morali bozuk
description-tanım
disorder-düzensizlik
elated -sevinçli
frustrated -hüsrana uğramış
influence -etkilemek
interdependent -birbirine bağımlı
intimidate -korkutmak
irritated -öfkeli
maintain -bakım yapmak
mood -ruh hali
react -tepki
restless -huzrusuz
serenity -sakinlik
swing -sallanmak
trigger -tetiklemek
unstable-dengesiz
whirlpool -girdap

ÜNİTE İLE İLGİLİ İLAVE KELİMELER

alternatively-      alternatifli olarak

amused-memnuniyet içinde

annoyed              -sinirli

anxiety-endişe

anxious-endişeli

approachable-ulaşılabilir

approving-onaylayıcı

blunt-köreltmek

borrow-ödünç almak

bossy-buyurgan

calm-sakin

childish-çocuksu

chill out-              sakin ol

client-müşteri

competitor-yarışmacı

confusion-karışıklık

contagious-bulaşıcı

cope with-baş etmek

credibility-güvenilirlik

deal with-ile ilgilenmek

debt-borç

deep breath-derin nefes

depressed-morali bozuk

despair-umudunu kesmek

desperate-umutsuz

determined-kararlı

disorder-kargaşa

disrespectful-saygısız

disturb-rahatsız etmek

dizzy-başı dönen

dried out-kurumak

elated-memnun

embarrassed-utangaç

empathetic-anlayışlı

excited-heyecanlı

excited-heyecanlı

frown-somurtmak

frustrated-sinirli

fund-kaynak

honestly-dürüst olarak

hopeful-umutlu

hospitalized-child             hastaneye yatırılan çocuk

humorous-güldürücü

immune system-              bağışıklık sistemi

impact-etki

influence-etkilemek

interaction-etkileşim

interdependent-birbirine bağlı olan

joyful-neşeli

lip-dudak

maintaining-koruma

miserable-acınası

mood swings-ruh halinde ani değişimler

mood-ruh hali

nervous-gergin

neutral-yansız

optimistic-iyimser

overhear-kulak misafiri olmak

postpone-ötelemek

private-özel

recall-hatırlamak

recently-son zamanlarda

releases-serbest bırakılan

respectful-saygılı

sarcastic-alaylı

school counselor-rehber öğretmen

serenity-sakinlik

shocked-şaşırmış

sincere-samimi

strengthen-sağlamlaştırmak

stuffy-havasız

threatening-tehditkar

trigger-tetiklemek

trudge-güçlükle yürümek

trustworthy-güvenilir

underlying-altında yatan

unintentional-istemeden yapılan

unstable-istikrarsız

upset-üzgün

vice versa-tam tersi

virtue-meziyet

vital       -ayati

way out-ıkar yol

whirlpool-girdap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir