12. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

12. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları. 12. sınıf İngilizce ders kitabının 6. ünitesi kelimelerinin Türkçe Anlamlarını liste halinde yazdık. Favors ünitesinde yer alan İngilizce kelimelerin anlamlarını Türkçe çevirisini yazdık.

12. Sınıf İngilizce 6. Ünite Kelimeleri ve Anlamları

application letter -başvuru mektubu
Could you do me a massive favor? Bana büyük bir iyilik yapar mısın?
decease-ölmek
donate-bağış yapmak
establish -kurmak
give a hand-bir el ver, yardım et
It would be my pleasure -Benim için zevk olurdu –
non-profit -kar amacı gütmeyen
organization-organizasyon
participate -katılmak
passion -tutku
pursue -izlemek
scholarship -burs
support -destek
Thank you in advance-Şimdiden teşekkür ederim-
underprivileged-ayrıcalıklı
veteran -emekli asker
volunteer -gönüllü
Would you do me a favor? -Bana bir iyilik yaparmısın?

İLAVE KELİMELER

 • Favor : İyilik, iyilik etmek
 • Decease : Ölmek, vefat etmek
 • Request : Rica
 • Undertake : Üstlenmek
 • Ask for : Rica etmek, aramak
 • Provide : Sağlamak, temin etmek
 • Price : Ücret
 • Scholarship : Burs
 • Book : Ayırtmak, rezervasyon yapmak
 • Adopt : Benimsemek
 • Order : Sipariş vermek
 • Development : Gelişme, kalkınma
 • Clarification : Açıklama
 • Adherent : Bağlı, taraftar
 • Wonder : Merak etmek
 • Lifelong : Yaşam boyu
 • Do you mind ? : Sakıncası var mı?
 • Inquirer : Sorgulayan
 • Find out : Bulup çıkarmak
 • Society : Toplum
 • Convince : İkna etmek
 • Admission : Kabul
 • Uneager : İsteksiz
 • Boarding : Yatılı
 • Summary : Özet
 • Found : Kurmak
 • Come along : İlerlemek
 • Required : Gerekli, istenen
 • Promise : Söz vermek
 • Establish : Kurmak
 • A couple of : İki, birkaç
 • Resource : Kaynak, olanak
 • Appreciate : Takdir etmek
 • Craftsman : Sanatçı, zanaatkar
 • Deadline : Son teslim tarihi
 • Grand Bazaar : Kapalı çarşı
 • Yummy : Lezzetli, nefis
 • Architect : Mimar
 • Vacation : Tatil
 • Non-profit : Kar amacı gütmeyen
 • View : Manzara
 • Amendment : Yasa değişikliği
 • Stranger : Yabancı
 • Notable : İleri gelen tanınmış kimse
 • Accept : Kabul etmek
 • Noted : Meşhur, ünlü
 • Decline : Reddetmek
 • Volunteer : Gönüllü olmak
 • Hand : Vermek, uzatmak
 • Disturb : Rahatsız etmek
 • Hope : Ümit
 • Sweetheart : Canım, canımın içi
 • Raise : Yükseltmek
 • Glad : Mutlu
 • Awaraness : Farkındalık
 • Turn down : Kısmak, azaltmak
 • Donation : Bağış
 • Borrow : Ödünç almak
 • Venue : Olay yeri
 • Shaker : Tuzluk
 • Save : Kurtarmak
 • Support : Desteklemek
 • Participation : Katılım
 • Broaden : Genişletmek
 • Touch : Dokunmak
 • Horizon : Ufuk
 • Charity : Yardım
 • Expenditure : Masraf, harcama
 • Dream : Hayal, rüya
 • Take part : Yer almak
 • Join : Katılmak
 • Application Letter : Başvuru mektubu
 • Annual : Yıllık, her yıl yapılan
 • Pursue : Devam etmek, sürdürmek
 • Loyal : Sadık
 • Passion : Tutku, istek
 • Event : Olay, vaka
 • Pay tribute to : Onurlandırmak
 • Featured : Öne çıkan
 • Honors : Onur nişanı
 • Target : Hedef
 • Outstanding : Seçkin
 • Purpose : Amaç
 • Valedictorian : Okul birincisi
 • Amount : Miktar
 • Fulfill : Karşılamak, yerine getirmek
 • Announcement : Duyuru, ilan
 • Challenging : Zorlayıcı
 • Lend : Ödünç vermek
 • Salutation : Selamlama
 • Aim : Amaç
 • Curiosity : Merak
 • Environmental : Çevre ile ilgili
 • Secure : Sağlama almak
 • Health : Sağlık
 • Seek : Aramak
 • Foundation : Kurum, kuruluş
 • Talent : Yetenek
 • By hearth : Kalpten
 • Private : Özel
 • Non-governmental Organization: Sivil Toplum Kuruluşu
 • Opportunity : Fırsat, imkan
 • Underprivileged : İmkanları az olan
 • Seat : Koltuk
 • For a moment : Bir an, bir süre
 • Come round : Gelmek
 • Local call : Şehir içi görüşme
 • Remote control : Uzaktan kumanda
 • Realize : Farkına varmak
 • Out of : Yoksun
 • Don’t mention it : Önemli değil
 • Hold on : Telefonda beklemek
 • Available : Uygun, müsait
 • Massive : Çok büyük
 • Run out of : Tüketmek, bitirmek
 • Pay : Ödemek
 • Construct : İnşa etmek
 • Widespread : Yaygın
 • Approximately : Yaklaşık
 • Affordable : Düşük maliyetli, satın alınabilir
 • Long-lasting : Uzun süreli, kalıcı
 • Suffer : Acı çekmek
 • Unpredictable : Tahmin edilemez
 • Shelter : Barınak
 • Vital : Hayati, yaşamsal
 • Ownership : Sahiplik, mülkiyet
 • Cancel : İptal etmek
 • Obstacle : Engel
 • Effort : Çaba
 • Confident : Kendine güvenen
 • Scholar : Bilim insanı, öğrenci
 • Change : Demir para
 • Wallet : Cüzdan
 • Here you are : Buyrun
 • Go ahead : Tabi ki

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.