Do you think concert posters, ads or promotional videos impact you? Discuss with friends.

Do you think concert posters, ads or promotional videos impact you? Discuss with friends. Konser afişleri, reklamlar veya tanıtım videolarının sizi etkilediğini düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınızla tartışın. 12. sınıf İngilizce ders ktiabı sorusunun cevabını ve Türkçe çevirisini-anlamını- yazdık.

Do you think concert posters, ads or promotional videos impact you? Discuss with friends.

Konser afişleri, reklamlar veya tanıtım videolarının sizi etkilediğini düşünüyor musunuz? Arkadaşlarınızla tartışın.

Yes, it does.
Because they use music for advertising. They show famous people. They provide information using striking words, colors and music.
They affect me.
For example, when Murat Boz plays in a beverage commercial, I want to try that drink.
For example, on the concert poster, the concert area, the people having fun, the photo of the singer impress me.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Evet etkiliyor.
Çünkü onlar reklam için müzik kullanıyor. Onlar ünlü kişileri gösteriyor. Onlar çarpıcı kelime, renk ve müzik kullanarak bilgi veriyor.
Onların beni etkiliyor.
Örneğin Murat Boz bir içecek reklamında oynadığında o içeceği denemek istiyorum.
Örneğin konser posterinde konser area, eğlenen insanlar, şarkıcının fotoğrafı beni etkiliyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir