M. Asım Köksal’ın “Peygamberler Tarihi” adlı kitabının Hz. Adem (a.s.) ile ilgili olan bölümü okuyunuz. Okuduğunuz bölümü tanıtıcı bir özet hazırlayınız.

M. Asım Köksal’ın “Peygamberler Tarihi” adlı kitabının Hz. Adem (a.s.) ile ilgili olan bölümü okuyunuz. Okuduğunuz bölümü tanıtıcı bir özet hazırlayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 5. sınıf Kur’an-ı Kerim ders kitabı cevapları. Peygamber Tarihi kitabındaki Hz. Adem ile ilgili bölümün özeti;

M. Asım Köksal’ın “Peygamberler Tarihi” adlı kitabının Hz. Adem (a.s.) ile ilgili olan bölümü okuyunuz. Okuduğunuz bölümü tanıtıcı bir özet hazırlayınız.

Hz. Adem Aleyhisselam’ın Yaratılışı:

Allah Hz. Cebrail (a.s.) yere bir avuç toprak çamur alması için gönderdi.

Yer asi kimselerin yaratılmasından ve Allah’tan korktu ve Allah’a sığınırım dedi.  Cebrail toprak almadan geri döndü.

Sonra Mikail (as) gönderildi. O’da bir şet almadan geri döndü.

Daha sonra ölüm meleği gönderildi. Azrail Allh’ın emrini yerine getirmememkten korktu ve toprak aldı.

Yeryüzünden alınan topraktan yaratıldığı için Adem (as) “Adem” denilmiştir.

Hz. Adem yaratıldı ve ruh üfürüldü. Adem (as) aksırdı ve “Elhamdülillah” dedi.

Adem (as) cennete konulduğu gün Cuma günüydü.

Daha sonra kitapta şu bölümler anlatılıyor;

 • Meleklerin Âdem Aleyhisselâma Secde Ve İblisin İmtina Edişi
 • İblis’in Aslı, İyi Ve Kötü Tutumu
 • Âdem Aleyhisselâmın Bilgi Ve Kerametçe Meleklere Üstünlüğünün Gösterilişi
 • İnsanlık Tarihinde İlk Selamlaşma
 • Hazret-i Havva’nın Yaratılışı
 • İlk Eşlerin Mutlu Cennet Yaşantıları Ve İblisin Onları Cennetten Uzaklaştırma Tuzağına Düşürüşü
 • Cennetten Yeryüzüne İndiriliş
 • Âdem Aleyhisselâmın Üç Şeyden Seçtiği Birisi İle Üçüne Birden Sahip Oluşu
 • Âdem Aleyhisselâmın Cennette Kalış Süresi
 • Tevbe Ve Âdem Aleyhisselâmın Tevbe Edişi
 • Âdem Aleyhisselâmın Kabe’yi Bina Ve Tavaf Edişi
 • Mekke Hareminin Sınırı
 • Kur’ân-ı Kerimin Âdem Aleyhisselâmla İlgili Açıklaması
 • Âdem Aleyhisselâmın Hz. Havva’dan Doğan Çocukları
 • Âdem Aleyhisselâmın Kabili Kovuşu
 • Âdem Aleyhisselâmın İlk Nebi (Peygamber) Oluşu
 • Peygamberimizin Miraç Gecesinde Birinci Kat Semada Âdem Aleyhisselâmla Selamlaşması
 • Âdem Aleyhisselâma Kıyamete Kadar Gelecek Zürriyetinin Arz Edilişi Ve Onlardan Ve Peygamberlerden Ahdü Mîsak Alınışı
 • Âdem Aleyhisselâma Peygamber Resimlerinin İndirilişi
 • Âdem Aleyhisselâmın Vefat Günü, Yaşı Ve Kabri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir