Yukarıdaki ayetlerde, Hz. Davud’un (a.s.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Belirleyiniz.

Yukarıdaki ayetlerde, Hz. Davud’un (a.s.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Belirleyiniz. 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bİlgisi ders kitabında yer alan sorunun cevabını kısaca yazdık. Bu ayetlerde bahsedilen özelliklei şunlardır; Sâd suresi, 18-20 ve 30. ayetler’de Davud (as) şu özelliklerinden bahsedilmektedir.

Yukarıdaki ayetlerde, Hz. Davud’un (a.s.) hangi özelliklerinden söz edilmektedir? Belirleyiniz.

“Kendisiyle birlikte tesbih etsinler diye biz, dağları ve toplanıp gelen kuşları Davud’un emrine verdik. Onların her biri Allah’a yönelmişlerdi.
Biz Davud’un mülkünü güçlendirdik, ona hikmet ve hakla batılı ayıran söz (hüküm verme) yeteneği verdik.”
“Davud’a Süleyman’ı bağışladık. O ne güzel kuldu! Şüphesiz o, Allah’a çok yönelen bir kimse idi.” Sâd suresi, 18-20 ve 30. ayetler.

 

CEVAP

  • Allah (c.c.); dağları, kuşları Hz. Davud’un (a.s.) emrine verildiği, çok ibadet ettiği
  • Onun mülkünün güçlendirildiği
  • Hak ile batılı ayırabilme özelliği olduğu
  • Hz. Süleyman (as) babası olduğu,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.