Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız. 6. sınıf Dİn Kültürü Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 29-30 cevaplar.

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları, yay ayraç içinde verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.

(doğru, güzel, risalet, iyiye, okurken, erdemli, vahiy, insanlığın, 114, anlamaya, 6666)

Peygamberlik kavramı, İslam kültüründe nübüvvet ya da ……risalet…………… kavramlarıyla ifade edilir.

Peygamberler, getirdiği vahiylerle insanlara …..doğru………… yolu göstermiş, onları ……iyiye…….. ve güzele yönlendirmiştir.

Peygamberler .…….güzel………. ahlakları ve .…..erdemli………. davranışlarıyla insanlara örnek olmuşlardır.

Kur’an-ı Kerim’de .……6666…….... ayet ve ..……114…………. sure yer almaktadır.

Kur’an-ı Kerim’i okumaya ve .……anlamaya……. önem vermeliyiz.

Hz. Âdem (a.s.) tüm .…….insanlığın….... atasıdır.

Atalarımız Kur’an-ı Kerim’i .…….okurken……….. ve taşırken belden yukarıda tutmaya özen göstermişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir