İslam tebliği başlangıçtan itibaren açıktan yapılsaydı neler olabilirdi? Beyin fırtınası yapınız.

İslam tebliği başlangıçtan itibaren açıktan yapılsaydı neler olabilirdi? Beyin fırtınası yapınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

  1. İslamı seçenlere baskı ve zülüm yaparlardı.
  2. İslamı seçmek isteyenler tereddüt ederlerdi.
  3. Cahiliyet olduğu için yeni bir dini anlamakta zorlanırlardı.
  4. Çok büyük bir toplumsal baskı olurdu.

İLAVE BİLGİ NOTU

Gizli davet döneminde Müslümanlık çok yavaş yayıldı. Kendisine İslam tebliğ edilenler, birer ikişer yeni dini kabul ediyorlardı. Osman b. Affan (r.a.), Abdurrahman b. Avf (r.a.), Talha b. Ubeydullah (r.a.), Zübeyr b. Avvam (r.a.), Sa’d b. Ebi Vakkas (r.a.) gibi bazı sahabiler bu dönemde İslam’ı kabul etmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.