Make a 3D fair or a fair poster. Express your feelings and opinions about the fair.

Make a 3D fair or a fair poster. Express your feelings and opinions about the fair. 6. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları. Sorunun ve cevabın Türkçesini kısaca yazdık.

Make a 3D fair or a fair poster. Express your feelings and opinions about the fair.

SORU TÜRKÇESİ:

3D fuar veya fuar posteri yapın. Fuarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade edin.

CEVAP

I like bumper cars.
I think it is exciting.

I like going to the fair. It is exciting.
I don’t like ghost trains. They are horrifying.

I like a Ferris wheel. It is very high. I feel like a bird.

I love the roller coaster. It is exciting.

CEVAP TÜRKÇESİ

Çarpışan arabaları severim.
Bence heyecan verici.

Fuara gitmeyi severim. Heyecan verici.
Hayalet trenleri sevmiyorum. Korkunçlar.

Dönme dolabı severim. Çok yüksek. Kendimi kuş gibi hissediyorum.

Roller coaster’ı seviyorum. Heyecan verici.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.