Work in pairs. Read and make similar dialogues with the places and things below. Then act out.

Work in pairs.  Read and make similar dialogues with the places and things below.  Then act out. 6. sınıf İngilizce ders ktiabı sorusunun cevabını ve Türkçesini kısaca yazdık.

Work in pairs. Read and make similar dialogues with the places and things below. Then act out.

TÜRKÇESİ

Çiftler halinde çalışın. Aşağıdaki yerler ve şeylerle okuyun ve benzer diyaloglar yapın. Sonra canlandırın, oynayın.

CEVAP -1

Ali: What do you think about the Ferris Wheel?
Ayşe: I like it. I think it is very exciting.
Ali: I agree with you. I think the Ferris Wheel is interesting and fun.

TÜRKÇESİ-1

Ali: Dönme Dolap hakkında ne düşünüyorsun?
Ayşe: Beğendim. Bence çok heyecan verici.
Ali: Sana katılıyorum. Dönme Dolabın ilginç ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum.

CEVAP -2

Ali: What do you think about the Bumper cars?
Ayşe: I don’t like it. I think it is very dangerous.
Ali: I don’t agree with you. I think the Bumper cars are fun.

TÜRKÇESİ-2

Ali: Çarpışan arabalar hakkında ne düşünüyorsun?
Ayşe: Sevmiyorum. Bence çok tehlikeli.
Ali: Sana katılmıyorum. Çarpışan arabaların eğlenceli olduğunu düşünüyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.