Write your family members’ and three of your relatives’ birth dates and occupations.

Write your family members’ and three of your relatives’ birth dates and occupations. 6. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları. Sorunun Türkçesini, çevirisini ve anlamını cevabı ile birlikte kısaca yazdık.

Write your family members’ and three of your relatives’ birth dates and occupations.

SORUNUN ANLAMI, NE DEMEK

Aile üyelerinizin ve üç akrabanızın doğum tarihlerini ve mesleklerini yazın.

CEVAP

My father was born on 12th August, 1979. He is a doctor.

My mother was born on 10th May, 1983. He is a housewife.

My father was born 0n 5th April, 1981. He is a worker.

My sister was born on 20th December, 2015. He is a student.

My brother was born on 13th March, 2017. He is a child.

CEVAP TÜRKÇESİ

Babam 12 Ağustos 1979’da doğdu. Kendisi doktor.

Annem 10 Mayıs 1983’te doğdu. Ev hanımı.

Babam 5 Nisan 1981’de doğdu. O bir işçi.

Kız kardeşim 20 Aralık 2015’te doğdu. Öğrenci.

Erkek kardeşim 13 Mart 2017’de doğdu. O bir çocuk.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.