Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz.

Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 6. sınıf Türkçe ders kitabı cevapları.

Mevzi, takviye, cenah, satıh, tahkim, müdafaa, tetkik, heyet, hattıharekât, kâfi, müstahkem, muhakkak, taarruz kelimelerinin anlamlarını öğreniniz.

Mevzi: Bir askeri birliğin savunma göreviyle bulunduğu uygun yer.

Takviye: Kuvvetlendirme, güçlendirme. ilâve kuvvet, yardımcı güç

Cenah: Savaş düzenindeki ordunun (sağ ya da sol) iki yanından her biri.

Satıh: Yüzey.

Tahkim: Sözleşmelerden doğan bir anlaşmazlıkta mahkeme yerine hakeme başvurma.

Müdafaa: Savunma

Tetkik: İnceleme

Heyet: Kurul

Hattıharekat: Bir cismin durumunun ve yerinin değişmesi,

Kafi:Yeterli

Müstahkem:Dayanikli, saglam, guclu. Çevresine siper kazılmak, kale, tabya vb. yapılmak sûretiyle düşmana karşı korunmuş, emniyet altına alınmış:

Taarruz: Saldırı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir