7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55-56-56-57-58 Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55-56-56-57-58 Cevapları. Gün yayınları 7. sınıf Dİn Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 2. ünite sonu Ünitemizi Değerlendirelim sorularının cevapları…

7. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 55-56-56-57-58 Cevapları

SAYFA 55-56 CEVAPLAR

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. Hac ibadetinin dinimizdeki önemini, ayet ve hadislerle açıklayınız.

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde, gücü yeten Müslümanlar için hac dinî bir emir olduğu belirtilmiştir.

Ayet:

Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse bilmelidir ki Allah bütün âlemlerden müstağnîdir.. Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.

Hadis:

“Şüphesiz Allah size haccı farz kıldı, haccı ifa ediniz.

2. Haccın insan davranışları üzerinde ne gibi etkileri vardır? Anlatınız.

Hac yaparken herkes aynı kıyafeti giydiği için ırk, renk, milliyet, dil, cinsiyet, ekonomik ve sosyal farklılıklar, mevki
ve makam farkları yok olur. Bu durum, insanlarda eşitlik bilincinin oluşmasına ve gelişmesine katkı sağlar.

Bu durum, insanlara mahşeri hatırlatır. Malın, mülkün, mevki ve makamın geçici olduğunu anlar. Bir gün Allah’ın (c.c.) huzuruna geleceği bilincini geliştirir. Müslümanlar arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerini güçlendirir

3. Hac nasıl yapılır? Kısaca anlatınız.

İhrama girilir. Kabe tavaf edilir. Say yapılır. Vakfe yapılır. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını birleştirerek yatsı namazı vaktinde kılarlar.

Bayramın birinci günü sabah namazını Müzdelife’de kıldıktan sonra Mina’ya hareket eder ve burada şeytan taşlama görevini yerine getiriler. Yine Mina’da kurban keser ve tıraş olup ihramdan çıkarlar. Daha sonra Kâbe’ye gelir ve farz olan ziyaret tavafını yaparlar

4. Kurban ibadetinin toplumsal dayanışma ve birlik açısından önemi hakkında bilgi veriniz.

Kurban, insanı cimrilikten kurtarır ve onu cömertliğe, paylaşımcılığa alıştırır.  Kurban kesen kişi, malını Allah (c.c.) yolunda harcama bilincine sahip olur. Toplumda yardımlaşma ve sevgi saygı ortamı oluşur.

5. Hac kimlere farzdır? Söyleyiniz.

Sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkânına sahip, hür,  akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş tüm Müslümanlara farzdır.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. B 2. A 3. A 4. D 5. D 6. C 7. D 8. C 9. B

SAYFA 57 CEVAPLAR

C- Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri, yay ayraç içindeki ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız.

1. vakfe/tavaf 2. adak 3. akika 4. sa’y 5. ihram 6. şavt 7. Hacerü’l-Esved

Ç. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.

1. Y 2. D 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D

SAYFA 58 CEVAPLAR

1. İslam dininde zengin Müslümanlara farz olan ibadetlerden biri. (Hac)
2. Haccın farzlarından olan vakfenin yapıldığı yer. (Arafat)
3. Kabe’nin güneydoğu köşesinde bulunan ve tavafın başlangıç noktası olarak kabul edilen siyah taş. (Hacerul Esved)
4. Hacca gidenlerin giydiği iki parçadan oluşan dikişsiz beyaz giysi. (İhram)
5. Hacı adaylarının sa’y yapmaya başladıkları tepe. (Safa)
6. Hac sırasındaki Kâbe’nin etrafında yedi kez dönmek. (Tavaf)
7. Arefe günü, Arafat’ta yerine getirilen haccın farzlarından biri. (Vakfe)
8. Safa ile Merve tepeleri arasında yedi kez hızlı adımlarla gidip gelmek. (Sa’y)
9. Hz. İsmail (a.s.) zamanından beri var olan, Kâbe’nin yanındaki kutsal su. (Zemzem)
10. Yılın herhangi bir zamanında ihramlı olarak Kâbe’yi tavaf etmek, Safa ve Merve tepeleri arasında sa’y yapmak suretiyle yerine getirilen ibadet. (Umre)
11. Hz. İbrahim’in (a.s.), Hz. Hacer’den dünyaya gelen oğlu. (İsmail)
12. Hac sırasında şeytan taşlama görevinin yerine getirildiği yer. (Mina)
13. Hz. İbrahim (a.s.) ile oğlu Hz. İsmail (a.s.) tarafından inşa edilen Mekke’deki kutsal mabet. (Kabe)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.