Dinimizin güzel ahlaka verdiği önemi ayet ve hadislerden örneklerle anlatınız. Kısaca

Dinimizin güzel ahlaka verdiği önemi ayet ve hadislerden örneklerle anlatınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Güzel ahlak hadis;

“Ben ancak ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim.” “

Müminlerin iman bakımından en üstünü, ahlakı en güzel olandır.”

“Allah’ım! Beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur!..”

Güzel ahlak ayet;

Bu cezalandırmanın sebebi şudur: Bir toplum, kendisinde bulunan güzel ahlâk ve meziyetleri değiştirmedikçe Allah da onlara verdiği nimetleri değiştirmez. Hiç şüphe yok ki Allah hakkiyle işiten ve kemâliyle bilendir. (Enfal Suresi 53. ayet)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.