Kâfirûn suresinin mealini okuyarak surenin ana fikrini belirleyiniz.

 Kâfirûn suresinin mealini okuyarak surenin ana fikrini belirleyiniz. 7. sınıf Kur’an-ı Kerim ders kitabı sorularının cevapları. Kafirun Suresi’nin mealden okup, konusunu kısaca şöyle yazabiliriz.

Kâfirûn suresinin mealini okuyarak surenin ana fikrini belirleyiniz.

Kafirun Suresi Ana Fikri

Surede Hz. Peygamberin inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslupla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması gerektiği belirtilmiştir.

Anlamı- Meali

Rahman Rahim Allah’ın adı ile.
1-2. De ki; ‘Ey Kâfirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
3. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
4. Ben de sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim.
5. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
6. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.