Med harflerinin hangi durumlarda uzatma görevi gördüğünü araştırınız.

Med harflerinin hangi durumlarda uzatma görevi gördüğünü araştırınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 7. sınıf Kur’an-ı Kerim ders kitabı cevapları.

Med harflerinin hangi durumlarda uzatma görevi gördüğünü araştırınız.

Med harfleri üç tanedir. Bunlar (و ( ) ,(ve (ا (harfleridir. Bu harflerin med harfi olabilmesi için iki koşul vardır:
1. (ا) ,(و (ile ( ) harfleri harekesiz (sakin) olmalıdır.
2. (و (dan önceki harfin harekesi ötre ( ), ( ) önceki harfin harekesi esre ( ), (ا (ten önceki harfin harekesi ise üstün ( ) olmalıdır.

(و ):Kendinden önceki ince harfi “u, ü” arası bir sesle, kalın harfi “û” sesiyle uzatır.
( Ya): Kendinden önceki ince harfi “î” sesiyle, kalın harfi “ı, i” arası bir sesle uzatır.
(ا ):(Kendinden önceki ince harfi “e, a” arası bir sesle, kalın harfi ”â” sesiyle uzatır.

İLAVE BİLGİ

Med Harfleri elif, vav ya harfidir, kısaca “VÂY” harfleri dediğimiz harekesiz (و ا ى) harfleridir. Tek başına bir med harfini okumak mümkün değildir.

Bu harfler sadece harekeli bir harfi uzatma görevi yaparlar. Kendilerinden önceki harekeli bir harfi, iki hareke miktarı uzatırlar.

Elif (ا) üstünlü bir harfi, Vâv (و) ötüreli bir harfi, Yâ harfi de (ى) esreli bir harfi uzatır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.