Yukarıdaki ayet meallerinde tevhit inancı ile ilgili neler anlatılmaktadır?

Yukarıdaki ayet meallerinde tevhit inancı ile ilgili neler anlatılmaktadır? sorusunun cevabını kısaca yazdık. 7. sınıf Kur’an-ı Kerim ders kitabı cevapları.

Yukarıdaki ayet meallerinde tevhit inancı ile ilgili neler anlatılmaktadır?

“Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte (yardımda) bulunacak kimdir? O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını
ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O; göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.” Bakara suresi, 255. ayet.
“İşte sizin Rabb’iniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.” En’âm suresi, 102. ayet.
“Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O’ndan başka ilah yoktur. O Rahmân’dır, Rahîm’dir.” Bakara suresi, 163. ayet.

CEVAP

  1. Allah’tan başka ilah yoktur
  2. Her şeyi Allah yaratmıştır.
  3. O herşeye hükmetmektedir.
  4. Allah’ın izni olmadan hiç bir şey olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.