7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 123 MEB Yayınları

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 123 MEB Yayınları. İngilizce ders kitabının Türkçe çevirilerini sayfalarına göre aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 10. Ünite Sayfa  123 çevirileri. İngilizce ders kitabının Türkçeye çevrilmiş hali ve Türkçesi

7. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 123  MEB Yayınları

SAYFA 123 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Read the text again and correct the mistakes in the sentences.

1. There are eight dwarf planets in our solar system.

2. Dwarf planets don’t share their orbits.
They share their orbit

3. Pluto is bigger than our moon.
smaller

4. Eris is closer to the Sun than Neptune.
farther

5. Haumea is slower than Pluto.
faster

6. Makemake is the slowest dwarf planet.
closest

7. Makemake is closer to the Earth than Ceres.
Ceres is closer

8. All dwarf planets are bigger than eight planets.
Smaller

TÜRKÇESİ

3. Metni tekrar okuyun ve cümlelerdeki hataları düzeltin.

1. Güneş sistemimizde sekiz cüce gezegen vardır.

2. Cüce gezegenler yörüngelerini paylaşmazlar.
Yörüngelerini paylaşıyorlar

3. Plüton bizim uydumuzdan daha büyüktür.
daha küçük

4. Eris, Güneş’e Neptün’den daha yakındır.
daha uzak

5. Haumea, Plüton’dan daha yavaştır.
Daha hızlı

6. Makemake en yavaş cüce gezegendir.
en yakın

7. Makemake Dünya’ya Ceres’ten daha yakındır.
Ceres daha yakın

8. Tüm cüce gezegenler sekiz gezegenden büyüktür.
daha küçük


4. Label the dwarf planets and write at least three scientifc information about them from the text. Make some comparisons.

Eris-Haumea-Makemake-Ceres

Pluto is closer to the Earth than Eris.
Eric is bigger than Ceres.
Mars is smaller than Earth.
Haumea is narrower than Earth.
Makemake is smaller than Pluto
Ceres is smaller than Pluto.
Pluto is larger than Earth.
The largest planet in the picture is Pluto.

TÜRKÇESİ

4. Cüce gezegenleri etiketleyin ve metinden onlar hakkında en az üç bilimsel bilgi yazın. Bazı karşılaştırmalar yapın.

Eris-Haumea-Makemake-Ceres

Plüton Dünya’ya Eris’ten daha yakındır.
Eric, Ceres’ten daha büyük.
Mars Dünya’dan daha küçüktür.
Haumea Dünya’dan daha dardır.
Makemake, Plüton’dan daha küçüktür
Ceres, Plüton’dan daha küçüktür.
Plüton Dünya’dan daha büyüktür.
Resimdeki en büyük gezegen Plüton’dur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir