Choose one of the extinct animals and write about it. What do you know about that animal? Why did they become extinct? When did they become extinct?

Choose one of the extinct animals and write about it. What do you know about that animal? Why did they become extinct? When did they
become extinct? 7. sınıf İngilizce ders kitabının sorusunun cevabını ve Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

Choose one of the extinct animals and write about it. What do you know about that animal? Why did they become extinct? When did they become extinct?

Sorunun Türkçesi

Soyu tükenmiş hayvanlardan birini seçin ve onun hakkında yazın. O hayvan hakkında ne biliyorsun? Neden soyları tükendi? Ne zaman soyları tükendi?

CEVAP

Woolly Mammoth

They lived during the last ice age.
They ate plants.
They have very long tusk. Their tusk is 5 meters.
The weather changed and was warmer. They did not find any food., so they died and they extincted.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Tüylü mamut
Son buzul çağında yaşadılar.
Bitki yediler.
Çok uzun dişleri vardır. Dişleri 5 metredir.
Hava değişti ve ısındı. Yiyecek bulamayınca da öldüler ve soyları tükendi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir