Imagine that you are a palaeontologist. Use your notebook. Write a theory about dinosaurs’ extinction. Discuss your theory with your partner.

Imagine that you are a palaeontologist. Use your notebook. Write a theory about dinosaurs’ extinction. Discuss your theory with your partner. 7. sınıf İngilzice ders kitabı sorusunun cevabını ve Türkçesini kısaca yazdık.

Imagine that you are a palaeontologist. Use your notebook. Write a theory about dinosaurs’ extinction. Discuss your theory with your partner.

Sorunun Türkçesi

Bir paleontolog olduğunuzu hayal edin. Defterini kullan. Dinozorların neslinin tükenmesi ile ilgili bir teori yazınız. Eşinizle teorinizi tartışın.

CEVAP

I think Dinosaurs went extinct for the following reasons.

1. The climate was cold and they could not live in cold weather.
2. The food they ate disappeared.
3. Aliens came to earth and killed them.
4. A germ made them sick and they died.
5. A meteor hit the earth.
6. A volcano released poisonous gas and they died.

TÜRKÇESİ

Bence, Dinazorlar şu sebeplerden dolayı soyları tükendi.

1. İklim soğdu ve soğuk havada yaşayamadılar.
2. Yedikleri yiyecekler yok oldu.
3. Uzaylılar dünyaya geldi ve onları öldürdü.
4. Bir mikrop onları hasta etti ve öldüler.
5. Bir meteor dünyaya çarptı.
6. Bir yanardağ zehirli gaz çıkardı ve öldüler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir