Imagine that you are a volunteer from WWF. Use the prompts below and prepare a brochure about giraffes.

Imagine that you are a volunteer from WWF. Use the prompts below and prepare a brochure about giraffes. 7. sınıf İngilizce ders kitabı sayfa 55’de yer alan sorunun cevabını örnek olarak İngilizce ve Türkçe çevirisi ile birlikte yazdık. Soru şu ” WWF’den bir gönüllü olduğunuzu hayal edin. Aşağıdaki bilgi istemlerini kullanın ve zürafalar hakkında bir broşür hazırlayın.”


Imagine that you are a volunteer from WWF. Use the prompts below and prepare a brochure about giraffes.

Kitabımızda verilen kelimelere uygun olarak sorumuzun cevabını şu şekilde yazabiliriz.

Giraffes are mammals. They have long necks. They live for for25 years. There are about 100 thousand giraffes in the world. They eat grass. Giraffes run very fast. They are not dangerous animals. People hunt giraffes for their skins. The population of giraffes has decreased. We should protect the giraffes. We shouldn’t hunt them.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

Zürafalar memeli hayvanlardır. Onların uzun boyunları vardır. Onlar 25 yıl yaşarlar. Dünya’da yaklaşık 100 bin tane zürafa vardır. Onlar ot yerler. Zürafalar çok hızlı koşarlar. Onlar tehlikeli hayvanlar değildir. insanlar Zürafaları derileri için avlarlar. Zürafaların nüfusları azalmıştır. Zürafaları korumalıyız. Onları avlamamalıyız.


mammals
population
live about 25 years
run very fast
take precautions
long neck
hunt
herbivores
should
shouldn’t
for their skin
population
not dangerous

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ:

memeliler
nüfus
yaklaşık 25 yıl yaşamak
çok hızlı koş
önlem almak
uzun boyun
avlanmak
otoburlar
meli
olmamalı
derileri için
nüfus
tehlikeli değil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir