Now, write the reasons why some animals became extinct

Now, write the reasons why some animals became extinct. 7. sınıf İngilizce ders itabı sorusunun cevabını  ve Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

Now, write the reasons why some animals became extinct

Sorusunun Türkçe çevirisi

Şimdi bazı hayvanların neslinin tükenmesinin nedenlerini yazın

CEVAP

  1. People hunted wild animals for their skins, fur or teeth for years.
  2. They destroyed their habitats to make fields.
  3. They also polluted the environment.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

  1. İnsanlar yıllarca derileri, kürkleri veya dişleri için vahşi hayvanları avladılar.
  2. Tarla yapmak için yaşam alanlarını yok ettiler.
  3.  Çevreyi de kirlettiler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.