Prepare a speech about wildlife and present it to the class.

Prepare a speech about wildlife and present it to the class. 7. sınıf İngilizce ders kitabı sorusunun cevabını ve Türkçe anlamını kısaca yazdık.

Prepare a speech about wildlife and present it to the class.

Sorunun Türkçesi

Yaban hayatı hakkında bir konuşma hazırlayın ve sınıfa sunun.

CEVAP

Today, I’d like to talk about wildlife. They live in their habitat. They are freedom and they can live forever. But, people hurt wild animals. Sometimes, people hunt them for their fur. Also, they damage their home. We should wildlife. We should protect all animals. We should ban hunting. We live in a world of all living things. When wild animals die, We will die. We live together in peace.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Bugün yaban hayatı hakkında konuşmak istiyorum. Habitatlarında yaşarlar. Onlar özgürlüktür ve sonsuza kadar yaşayabilirler. Ama insanlar vahşi hayvanlara zarar veriyor. Bazen insanlar kürkleri için onları avlarlar. Ayrıca evlerine zarar verirler. Yaban hayatı yapmalıyız. Bütün hayvanları korumalıyız. Avlanmayı yasaklamalıyız. Tüm canlılardan oluşan bir dünyada yaşıyoruz. Vahşi hayvanlar öldüğünde, biz de öleceğiz. Birlikte barış içinde yaşıyoruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.