Talk about the personalities of your family members and friends. Make a sentence using that adjective and give your reasons.

Talk about the personalities of your family members and friends. Roll the dice and move ahead. Make a sentence using that adjective and give your reasons. 7. sınıf İngilizce ders kitabında yer alan soru için cevaplar ve anlamlarını yazdık. Aile üyelerinizin ve arkadaşlarınızın kişilikleri hakkında konuşun. Bu sıfatı kullanarak bir cümle kurunuz ve gerekçelerinizi yazınız.


Talk about the personalities of your family members and friends. Make a sentence using that adjective and give your reasons.

Aile üyelerinizin ve arkadaşlarınızın kişilikleri hakkında konuşun. Bu sıfatı kullanarak bir cümle kurunuz ve gerekçelerinizi yazınız.

My sister is cheerful. He makes a joke. He makes us laugh.
Kız kardeşim neşelidir. O espri yapar. O bizi güldürür.

My father is energetic. He does sports and he is not tired.
Babam enerjiktir. Spor yapar ve yorulmaz.

My mother is friendly. She always talks to her friends and spent time with them.
Annem arkadaş canlısıdır. Her zaman arkadaşlarıyla konuşur ve onlarla vakit geçirir.

My friend is funny. He makes me laugh at me every time. He makes a joke and tells funny stories.
Arkadaşım komik. Her seferinde beni güldürüyor. Şaka yapar ve komik hikayeler anlatır.

My brother is polite. He doesn’t hurt anyone. He constantly apologizes. He respects elders and loves little children.
Kardeşim terbiyeli. O kimseyi incitmez. Sürekli özür diliyor. Büyüklere saygı duyar ve küçük çocukları sever.

My sister is quiet. She does not speak a lot. She is alone in her room. She usually spends time with herself.
Kız kardeşim sessiz. Çok konuşmuyor. Odasında yalnızdır. Genellikle kendisiyle vakit geçiriyor.

My friend is very honest. He doesn’t lie. I trust him very much.
Arkadaşım çok dürüsttür. O yalan söylemez. Ben ona çok güvenirim.

My sister is shy. She does not speak in front of people. Her face is usually red. She hesitates to ask questions.
Kız kardeşim utangaç. İnsanların önünde konuşmaz. Yüzü genellikle kırmızıdır. Soru sormaktan çekiniyor.

My friend is beautiful. Her hair and her eyes are beautiful. Everyone likes my friend very much
Arkadaşım güzel. Saçları ve gözleri çok güzel. Arkadaşımı herkes çok sever.

My friend is cute. He solves every problem. He is smarter than me.
Arkadaşım sevimli. Her sorunu çözer. O benden daha akıllı.

My father is easy-going. He does not hurt anyone. He helps other people. I usually am relaxed near him.
Babam rahattır. O kimseyi incitmez. Diğer insanlara yardım eder. Genelde onun yanında rahatım.

My sister is smart. She always gets a good score in math. She wants to be a scientist. She solves my test.
Kız kardeşim akıllıdır. Matematikte her zaman iyi bir puan alır. Bilim adamı olmak istiyor. Testimi çözüyor.

My mother is generous. She helps poor people. She gives some food to street animals.
Annem cömerttir. Yoksul insanlara yardım eder. Sokak hayvanlarına yiyecek veriyor.

My brother is outgoing. He spends with his friends. Everyone knows him in my school. He goes to music. People invite him to a birthday party. He plays the guitar.
Kardeşim cana yakındır. Arkadaşlarıyla geçirir. Okulumda onu herkes tanır. Müziğe gider. İnsanlar onu bir doğum günü partisine davet ediyor. O gitar çalar.

My father is punctual. He goes everywhere on time. He never is late somewhere. He checks his watch every time.
Babam dakik. Her yere zamanında gider. Bir yere asla geç kalmaz. Her seferinde saatini kontrol ediyor.

My friend is selfish. He does not help anyone. He does not think anyone. He thinks himself. He does not share his book and meal. He does not have enough friends.
Arkadaşım bencildir. O kimseye yardım etmez. Kimseyi düşünmüyor. Kendini düşünüyor. Kitabını ve yemeğini paylaşmaz. Yeterli arkadaşı yok.

My brother is stubborn. He does not change his idea. He always says the same things. He does not care about my ideas.
Kardeşim inatçıdır. Fikrini değiştirmez. Hep aynı şeyleri söylüyor. Benim fikirlerimi umursamıyor.

My brother is calm. He does not have panic. He is not excited. He looks at me calmly. Anything doesn’t frighten him.
Kardeşim sakin. Paniği yok. O heyecanlı değil. Bana sakince bakıyor. Hiçbir şey onu korkutmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir