Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bilimsel birikime nasıl katkı sağladığını ilgili alanlara yazınız.

Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bilimsel birikime nasıl katkı sağladığını ilgili alanlara yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Avrupa’da yaşanan gelişmelerin bilimsel birikime nasıl katkı sağladığını ilgili alanlara yazınız.

Matbaanın İcadı: Siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gelişmeler yaşanmasını sağladı. İncil çevirilerinin basılması ile gerçekler ortaya çıktı, kökleşmiş yanlışlar yıkıldı.

Dünya’nın Yuvarlak Olduğunun Bilimsel Olarak İspatı: Kiliseye olan güven azaldı. Bilimsel çalışmaların önündeki engeller kalktı. Yeni çalışmalar yapacak kişiler cesaret buldu. Merak duygusu ile hareket eden araştırmacı insanlar, birçok keşif yaptı.

Kütle Çekim Kanun’nun Keşfedilmesi: Modern bilim devriminin başlamasını sağladı. Dünya, Ay ve gezegenler hakkında bir çok konu aydınlatıldı. İnsanlık bu keşif sayesinde 20. yüzyılda uzaya insan ve uydu gönderdi

Buhar Makinesinin İcadı: Sanayi devrimi başladı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.