Ders kitabında tanıtılanlar dışında Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerden dört tanesini araştırınız. Bu bilginlerle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tarih şeridini kronolojik olarak doldurunuz.

Ders kitabında tanıtılanlar dışında Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerden dört tanesini araştırınız. Bu bilginlerle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tarih şeridini kronolojik olarak doldurunuz.

Ders kitabında tanıtılanlar dışında Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilginlerden dört tanesini araştırınız. Bu bilginlerle ilgili edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tarih şeridini kronolojik olarak doldurunuz.

Adı: AKŞEMSETTİN
Yaşadığı yıllar: 1389-1469
Çalışma yaptığı bilim dalları: Tıp ve Eczacılık
Bilime yaptığı katkılar: Mikrobu bulan ve keşfeden ilk kişidir. Kanser üzerine araştırmalar yapmıştır.

Adı: Takuyiddin Raşit
Yaşadığı yıllar: 1521-1585
Çalışma yaptığı bilim dalları: Astronomi, optik ve tıp
Bilime yaptığı katkılar: Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant gibi kavramları tanımladı. Trigonometrik fonksiyonların kesirlerini ondalık kesirlerle gösteren ilk kişi olarak tarihe geçmiştir.

Adı: Cabir Bin Hayyan
Yaşadığı yıllar: Bilinmiyor-815
Çalışma yaptığı bilim dalları: Kimya
Bilime yaptığı katkılar: Modern kimyanın kurucusu kabul edilir. Atomun parçalanabileceğini ilk bulan alimdir.

Adı: Razi
Yaşadığı yıllar: 854-925
Çalışma yaptığı bilim dalları: Kimya, Tıp
Bilime yaptığı katkılar: Yerçekimini Newton’dan önce keşfeden bilim insanı. Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeden âlim.

 

Ali Bin Abbas (?-994) İlk kanser ameliyatını yapan âlim.
Harizmi (780-850) Sıfırı ilk kullanan âlim.
Gıyaseddin Cemşid (?-1429) Ondalık kesri ilk bulan âlim.
İbni Yunus (950-1009) Sarkaçlı saati ilk yapan âlim.
Cabir Bin Hayyan (721-805) Atomun parçalanabileceğini ilk bulan âlim. Modern kimyanın babası.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.