Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti ile Türk-İslam medeniyeti arasındaki farklılıklar nelerdir? Tartışınız

Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti ile Türk-İslam medeniyeti arasındaki farklılıklar nelerdir? Tartışınız sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Orta Çağ’da Avrupa medeniyeti ile Türk-İslam medeniyeti arasındaki farklılıklar nelerdir? Tartışınız

Avrupa medeniyeti karanlık bir çağda, Türk-İslam Devletleri ise bilgiye değer veriyor ve bilgiyi insan hayatı için kullanıyordu. Bir çok eser vermişlerdi.

2. Müslümanlar bilimsel gelişme sürecine hangi katkıları yapmışlardır? Tartışınız?

Elde edilen bilgiler yazıya çevirmişler ve bilginin yayılmasını sağlamışlar ve bilginin kaybolmasını önlemişlerdir.

Gözlem yaparak bilimsel yöntemin temellerini atmışlardır.

Eski Yunan bilgilerinin Avrupa’da yayılmasını sağlamışlardır.

3. “İnandığını ispatla!” ifadesi ne anlama gelmektedir? Tartışınız?

Bir şeyin herkes tarafından doğru kabul edilmesi için somut delilerle gösterilmesidir anlamını taşır.

4. Avrupa’da bilimin gelişmesinde Müslümanların rolü nedir?

Yazılan bilgiler  ve eski Yunan bilgileri Avrupa bilimine katkı sağlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.