Türk-İslam bilginlerinin çalışma alanlarını ve çalışmalarıyla bilimsel birikime nasıl katkı sağladığını aşağıdaki ilgili alanlara yazınız.

Türk-İslam bilginlerinin çalışma alanlarını ve çalışmalarıyla bilimsel birikime nasıl katkı sağladığını aşağıdaki ilgili alanlara yazınız.

Türk-İslam bilginlerinin çalışma alanlarını ve çalışmalarıyla bilimsel birikime nasıl katkı sağladığı- nı aşağıdaki ilgili alanlara yazınız.

el-Harezmi

 1. Eseri, çalışma alanı: Cebirin kurucusudur, matematik alanında çalışmıştır.
 2. Bilimsel birikime katkısı: Sıfırı ilk kez kullanmıştır

Farabi

 1. Eseri, çalışma alanı: İhsâu’l-ulûm (İlimlerin Sayımı), Tıp
 2. Bilimsel birikime katkısı: Bilimleri sınıflandırdı

İbn-i sina

 1. Eseri, çalışma alanı: el-Kanûn fi’t-tıb (Tıpta Kanun), Tıp
 2. Bilimsel birikime katkısı: Eserinin Batı’da XVI. yüzyılın sonuna kadar ders kitabı olarak okutuldu ve Latinceye on kez çevrildi. Tıpta yeni metodlar geliştirdi.

el-Hazini

 1. Eseri, çalışma alanı: Kitâbü Mîzâni’l-hikme (Bilgelik Ölçüsü), Fizik, kimya
 2. Bilimsel birikime katkısı:  Barometrenin (basınç ölçme aleti) keşfedilmesine katkı sağladı. Yer çekimini gözlemledi.

el-Cezeri

 1. Eseri, çalışma alanı: “Makine Yapımında Yararlı Bilgiler ve Uygulamalar”, Sibernetik
 2. Bilimsel birikime katkısı: Robot teknolojisinin temellerini oluşturmuştur.

İbn-i Haldun

 1. Eseri, çalışma alanı:  Mukaddime, Sosyoloji ve Tarih
 2. Bilimsel birikime katkısı:  Sosyolojinin (Toplum bilimi) kurucusudur. 

Ali Kuşçu

 1. Eseri, çalışma alanı: Risâle fi’l-hey, astronomi
 2. Bilimsel birikime katkısı: Dünya’nın yüz ölçümünü hesapladı. 1018 yıldızın konumlarını gözlemledi.

Piri Resi

 1. Eseri, çalışma alanı: Kitâb-ı Bahriyye, Denizcilik, Coğrafya
 2. Bilimsel birikime katkısı: Dünya haritasını ilk kez çizdi (1513). Bu harita Amerika’nın da içinde yer aldığı ilk Dünya haritasıdır. Dünya’nın küre biçiminde olduğundan bahsetti.

Katip Çelebi

 1. Eseri, çalışma alanı: Cihannümâ, uhfetü’l Kibâr fî-Esfâri’l Bihâr . Coğrafya
 2. Bilimsel birikime katkısı:  sistemeatik coğrafi bilgileri oluşturdu. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.