“Atıkların doğaya verdikleri zararlar” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız.

Atıkların doğaya verdikleri zararlar” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız. konusunu kısaca yazdık. Yazınızı, oluşturacağınız yazı taslağına göre düzenleyiniz. Yazınızda açıklayıcı ve tartışmacı anlatım biçimlerini kullanmaya, medya kaynaklarından görüşlerinizi destekleyecek kanıtlar sunmaya dikkat ediniz.

“Atıkların doğaya verdikleri zararlar” ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızdan edindiğiniz bilgilere göre bilgilendirici bir yazı yazınız.

YAZI TASLAĞIM

Araştırmamın konusu: Atıkların doğaya verdikleri zararlar

Araştırmamın amacı: Atıkların zararları hakkında okuyuculara bilgi vermek, okuyucuların bilinçlenmesini sağlamak.

Giriş bölümü:

Atık, kullanılmış, artık istenmeyen ve çevre için zarar oluşturan her türlü maddedir. Hiçbir şekilde geri dönüşümü olmayan maddeler atık maddedir..

Gelişme bölümü: 

Teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışlar, artan fabrikalar ile atık miktarı artmıştır. Atıklara örnek olarak plastik atıklar, kimyasal atıklar, nükleer atıklar, tıbbi atıklar örnek olarak verilebilir.

2002 yılında Türkiye İstatistik Kurumu’nun yaptığı araştırmalar sonucunda ülkemizde kişi başına düşen günlük atık miktarı 1.3 kg’dır.

Yıllık üretilen toplam atık miktarı yaklaşık 31 milyon tondur.

Atıklar, içerdikleri maddeler sebebi ile doğaya zarar verirler. Atıklar denizleri, havayı, içme sularını kirletir. Bu kirlilik geri döndürülemediği için doğaya kalıcı zararlar verir.

Atık maddelerin zararları ile bir çok canlının yaşamı tehlikeye girer.

Atıkların zararlarını azaltmak için atıkların önlenmesi için kanunlar çıkartılmalı. Fabrikalar denetlenmeli. Çevremizi korumak için atık konusunda eğitimler verilmelidir.

Sonuç bölümü:

Atıklar doğaya ve bütün canlılara zarar verir. Dünyamızı çöplüğe çevirmeyelim.  Gelecek temiz bir dünya için el birliği ile doğamızı koruyalım.

Kaynakça:

odevhane.com, sifiratik.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.