8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 47-48 Cevaplar

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 47-48 Cevaplar. Anka yayınları 8. sınıf Din KÜltürü ve Ahlak Bİlgisi ders kitab ı 2. ünite sonu Değerlendirme Çalışmalarının cevaplarını kısaca yazdık.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Sayfa 47-48 Cevaplar

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplandırınız.

1. İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi anlatınız.

İslam dini yakınımız olan kişilerden başlayarak muhtaç durumda olanlara yardım etmemizi öğütlemiştir.  Rabb’imiz (c.c.) ekonomik durumu iyi olan kişilerin, çevrelerindeki muhtaçları bularak onlara yardım etmeleri gerektiğini belirtmiştir. Zekat ve sadaka’da paylaşmanın önemi gösteren dini emirlerdendir.

2. Muhtaç durumda olanlara neden yardım etmek gerekir? Söyleyiniz.

Onların sıkıntılarını gidermek, Allah’ın verdiği nimete şükretmek ve Allah’ın emrini yerine getirmek, toplumsal huzuru sağlamak, bir gün bizim de başımıza geleceğini düşünmek için yardım etmeliyiz.

3. Zekât hangi mallardan verilir? Kısaca açıklayınız.

 • Altın, gümüş, para vb.
 • Küçükbaş hayvanlar (koyun-keçi)
 • Sığır ve manda
 • Deve
 • Toprak ürünleri
 • Madenler

4. Kimler zekât vermekle yükümlüdür? Söyleyiniz.

Zekât; akıllı, ergenlik çağına gelmiş, zengin Müslümanlara farz olan bir ibadettir.,

5. Şuayb Peygamber (a.s.) hakkında bilgi veriniz.

Açıklama lintedir. Şuayb Peygamber (a.s.)

6. Mâûn suresini ezbere yazınız.

Maun Suresi okunuşu

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1- Eraeytellezî yukezzibu bi’d-dîn.
2- Fezâlike’l-lezî yedu’ul-yetîm.
3- Ve lâ yehuddu alâ ta’âmi’l-miskîn.
4- Feveylun lil-musallîn.
5- Ellezînehum an salâtihim sâhûn.
6- Ellezînehum yurâûn.
7- Ve yemne’ûne’l-mâ’ûn.

Maun Suresinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

1- Din gününü yalanlayanı gördün mü?
2- İşte o, yetimi itip kakar.
3- Yoksulu doyurmayı teşvik etmez.
4- Şu namaz kılanların vay haline!
5- Onlar namazlarından gafildirler.
6- Onlar gösteriş yaparlar.
7- Ve onlar en küçük bir yardımı da engellerler.

 

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki kişilerden hangisine zekât verilmez?
A. Yoksullara
B. Düşkünlere
C. Borçlulara
D. Anne ve babaya

CevapD

2. Zengin Müslümanların, dinî bir görev olarak her yıl mallarının ya da paralarının yüzde iki buçuğunu Allah (c.c.) rızası için ve ibadet niyetiyle muhtaçlara vermelerine ne ad verilir?
A. Kurban
B. Sadaka
C. Fitre
D. Zekât

CevapD

3. Mâûn suresinde aşağıdaki konulardan hangisinden söz edilmez?

CevapC

A. Yetimlerin hor görülmemesi
B. İbadette gösteriş yapılmaması
C. Ramazan ayında oruç tutulması
D. Yoksulun doyurulması

4. Aşağıdakilerden hangisi Mâûn suresinde yer alan bir ifade değildir?

CevapC

A. Dini yalanlayanların kınanması
B. Yetimi itip kakmanın kötü bir davranış olduğu
C. Ahirete iman etmenin önemi
D. Yoksulu doyurmanın önemi

5) “bunlardan önce Nuh kavmi, Âd kavmi, kazıklı Firavun, Semûd kavmi, Lû kavmi ve Eyke halkı, bütün bu topluluklar ısrarla gerçeği yalanlamışlardı.’Sa’d suresi, 12. ayet. Hz. Şuayb (a.s.) yukarıdaki ayette sözü edilen topluluklardan hangisine peygamber olarak gönderilmiştir?

CevapC

A. Âd kavmi
B. Semûd kavmi
C. Eyke halkı
D. Nuh kavmi

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri, verilen sözcüklerden uygun olanlarıyla doldurunuz.

sadaka- toprak- ergenlik- mal-nisap-zengin

1- Zekât mal ile yapılan bir ibadettir.
2- Zekât, akıllı, ergenlik çağına gelmiş ve zengin Müslümanlara farz kılınmıştır.
3- Yoksul ve muhtaçlara karşılıksız olarak yapılan her türlü yardım ve iyiliğe sadaka denir.
4- toprak ürünlerinin zekâtı onda bir oranında verilir.
5- İslam dinine göre bir kimsenin zengin sayılabilmesi için temel ihtiyaçlarının dışında 85 gram altın ya da bunun karşılığı kadar mal veya paraya sahip olması gerekir. Buna nisap denir.

Ç. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

(Y) 1- İnsan bütün ihtiyaçlarını tek başına, başkalarının yardımı olmadan da karşılayabilir.
(D) 2- Zekât, İslam’ın beş temel şartından biridir.
(Y) 3- Sadakayı yalnızca zenginler verir.
(D) 4- Zekât vermeye, öncelikle yoksul akraba ve komşulardan başlanmalıdır.
(D) 5- Bir engelliye yardım etmek, düşen bir çocuğu yerden kaldırmak da dinimize göre sadaka sayılır.
(Y) 6- Mâûn suresi dört ayetten oluşur.

D. Aşağıdaki şemada boş bırakılan yerlere, zekât verilebilecek kimseleri yazınız.

Zekât kimlere verilir?

 • Borcunu ödeyemeyenlere
 • Zekât toplayan memurlara
 • Yolda kalmış insanlara
 • Düşkünlere
 • Hürriyetine kavuşturulacak kölelere
 • Allah yolunda çalışmışlara
 • Fakirlere
 • Kalpleri İslam’a ısındırılacak olanlara

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.