Allah’ın bize yapmamızı tavsiye ettiği güzel iş ve davranışları anlatan başka ayetler bulunuz.

Allah’ın bize yapmamızı tavsiye ettiği güzel iş ve davranışları anlatan başka ayetler bulunuz 8. sınıf Kur’an-ı Kerim ders kitabı sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kur’an-ı Kerim mealinden Allah’ın emrettiği güzel davranışlara örnek ayetlerden bir kaçını yazdık.

Allah’ın bize yapmamızı tavsiye ettiği güzel iş ve davranışları anlatan başka ayetler bulunuz.

  • Güzel bir söz ve bağışlama, peşinden eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, yumuşak davranandır.Bakara Suresi, 263. ayet
  • Al-i İmran Suresi, 180. ayet: Allah’ın, bol ihsanından kendilerine verdiği şeylerde cimrilik edenler, bunun kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır; bu, onlar için şerdir; kıyamet günü, cimrilik ettikleriyle tasmalandırılacaklardır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah yaptıklarınızdan haberi olandır.
  • Hucurat Suresi, 11. ayet: Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) kavimle alay etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar; kadınlar da kadınlarla (alay etmesin), belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi (kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük düşürmeyin ve birbirinizi ‘olmadık-kötü lakablarla’ çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir isimdir. Kim tevbe etmezse, işte onlar, zalim olanların ta kendileridir.
  • İsra Suresi, 26. ayet: Akrabaya hakkını ver, yoksula ve yolda kalmışa da. İsraf ederek saçıp-savurma.
  • Kalem Suresi, 10. ayet: Şunların hiçbirine itaat etme: Yemin edip duran, aşağılık,
  • Bakara Suresi, 155. ayet: Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele.
  • Şura Suresi, 43. ayet: Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.
  • Saff Suresi, 2. ayet: Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir