Cuma suresinin mealini Kur’an-ı Kerim’den okuyunuz. Bu surede, üzerinde durulan temel konular hangileridir? Belirlemeye çalışınız.

Cuma suresinin mealini Kur’an-ı Kerim’den okuyunuz. Bu surede, üzerinde durulan temel konular hangileridir? Belirlemeye çalışınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Cuma Suresi‘nin temel konuları şunlardır;

Cuma suresinin mealini Kur’an-ı Kerim’den okuyunuz. Bu surede, üzerinde durulan temel konular hangileridir? Belirlemeye çalışınız.

Cuma Suresinin temel konuları;

  1. Peygamber göndermenin ilâhî hikmet ve faydaları,
  2. Vahyin yol gösterici etkinliği
  3. Cuma namazıyla ilgili bazı hükümler
  4. Namaz ve ticaret.
  5. İnanmanın bilgilere göre amel edilmesi gerekitği konularından bahsedilir.

Sûre, esmâ-i hüsnâdan dört ismin yer aldığı, bundan önce ve sonraki bazı sûrelerin de benzer ifadelerle ilk âyetlerini teşkil eden bir tesbih cümlesiyle başlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.