Kader ve tevekkül kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz.

Kader ve tevekkül kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları. Kader ve tevekkül arasında şöyle bir ilişki vardır;

Kader ve tevekkül kavramları arasında nasıl bir ilişki vardır? Söyleyiniz.

Kader, Allah’ın (c.c.) olmuş ve olacak her şeyi önceden bilip takdir etmesidir.

Allah her şeyi takdir etmiş ve olacaktır.

Tevekkül, insanın bir işi başarmak için elinden gelen çabayı gösterip her türlü önlemi aldıktan sonra dua ederek Allah’a (c.c.) güvenmesi ve sonucu ondan beklemesidir.

Aralarındaki İlişki

Tevekkül, Allah’a ve kadere inanmanın bir neticesidir.

Allah bazı işlerin olmasını sebeplere bağlamıştır. Bu kaderin bir şartıdır.

Yani Allah’ın takdir ettiği o sebeplere uymayan kişi bir sonuca ulaşamaz. Bir sonuca ulaşmak için kaderin şartlarını yerine getirmeliyiz.

Tevekkül eden kimse, bütün sebepleri yerine getirdikten sonra Allah’a teslim olmalı yani tevekkül etmeli ve Allah’ın verdiine kaderi olduğu için razı olmalıdır.

Tevekkül edip çalışan kişi kadere inmış kişidir. Çünkü sonuç almak için kader tarafından tayin edilen şartları yani emeği vermelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir