Zekât ve sadaka ile ilgili birer ayet meali bularak bunları defterinize yazınız.

Zekât ve sadaka ile ilgili birer ayet meali bularak bunları defterinize yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları. Zekat ve sadaka İslam dininin emir ve davranışlarındır. Bu kavramlarla ilgili ayet ve meallerini kısaca yazdık.

Zekât ve sadaka ile ilgili birer ayet meali bularak bunları defterinize yazınız.

Zekat İle İlgili Ayet

  • “Hidâyet ve müjde namaz kılan, zekât veren müminler içindir” (Lokmân 31/3-4).
  • “Yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz iyi olmak demek değildir. Asıl iyi olan, Allah’a, âhiret gününe, meleklere, kitaba, peygamberlere inanan, yakınlarına, yetimlere, düşkünlere, yolculara, yoksullara ve kölelere sevdiği maldan harcayan, namaz kılan ve zekât verenler… dir” (el-Bakara 2/177).
  • “Yazıklar olsun o müşriklere ki, onlar zekât vermezler ve âhireti de inkâr ederler” (Fussilet 41/6-7).
  • “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ben onu, sakınan, zekât veren ve âyetlerime iman edenlere has olmak üzere tesbit edeceğim” (el-A‘râf 7/156).
  • “Sizin dostunuz ancak Allah, O’nun elçisi ve boyun bükerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir” (el-Mâide 5/55). ( 2 )

Sadaka İle İlgili Ayet

Güzel bir söz ve bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. (2/Bakara 263)

Ey iman edenler! Sadakalarınızı minnet ile başa kakmak ve (insanlara) eziyet etmek suretiyle boşa çıkarmayın. (2/Bakara 264)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.