What are the latest technological developments in communication? Give some examples.

What are the latest technological developments in communication? Give some examples. 8. sınıf İngilizce ders kitabı sorusunun cevabını ve Türkçe anlamını kısaca yazdık.

What are the latest technological developments in communication? Give some examples.

Sorunun Türkçesi

İletişimde son teknolojik gelişmeler nelerdir? Bazı örnekler verin.

CEVAP

Social Media applications are used.
Internet of Things started to be used. Refrigerators, televisions, etc. devices connect to the internet and communicate.
With a concept called Metaverse, people communicate and live together in the virtual world.

TÜRKÇESİ

Sosyal Medya uygulamaları kullanılmaktadır.
Nesnelerin interneti kullanılmaya başlandı. Buzdolabı, televizyon vb aygıtlar internete bağlanıp haberleşiyor.
Metaverse adlı bir kavram ile insanlar sanal dünyada haberleşiyor ve birlikte yaşıyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.