9. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Human in Naure Teen Wise

9. Sınıf İngilizce 4. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Human in Naure Teen Wise. MEB ders kitabı 4. ünite Movies ünitesinde geçem ingilizce kelimelerin Türkçe anlamlarını ve çevirilerini aşağıdaki bölümde bulabilirsiniz.

9. Sınıf İngilizce 3. Ünite Kelimeleri ve Anlamları Movies Teen Wise

Ders Kitabının Arkasındaki Kelimeler

avalanche-çığ
bank-küme, yığın
climb-tırmanmak
desert-desert
disaster-felaket
dive-dalmak
drill-delmke
drought-kuraklık
eartquake-deprem
elegant-şık
eruption-patlama
explorer-kaşif
fall-düşmek
flood-sel baskını
fire fighter-itfaiyeci
flood-sel basmak
glad-memnun
hang-asmak
heavy-ağır
hurricane-kasırga
journey-seyahat
jump-zıplamak
landslide-heyelan
long-sleeved-uzun kollu
loose-gevşetmek
natural-doğal
photorapher-fotoğrafçı
rain-yağmur
rule-kuraş
safety-emniyet
swim-yüzmek
take off-çıkarmak, havalanmak
talented-yetenekli
travel-yolculuk
tsunami-tsunami
volcanic-volkanik
zoo keper-hayvanat bahçesi bekçisi

İLAVE KELİMELER

amaze: şaşırtmak
ask: sormak
call: aramak
catch-yakalamak
cause: sebep olmak
change: değiştirmek
cook: yemek pişirmek
dream: hayal kurmak
drive: araba sürmek
fall: düşmek
feed the animal: hayvanı beslemek
fix: tamir etmek
freeze: donmak
get up: kalkmak
go camping: kampa gitmek
go on holiday: tatile gitmek
go shopping: alışverişe gitmek
go to the gym: spor salonuna gitmek
go trekking: doğa yürüyüşü yapmak
hate: nefret etmek
hike: yürüyüşe çıkmak
increase: artmak
keep: yakalamak, tutmak
kiss: öpmek
like: hoşlanmak
measure: ölçmek
meet: buluşmak, tanışmak
miss the bus: otobüsü kaçırmak
move: taşınmak
occur: meydana gelmek
pass: geçmek
prepare- hazırlamak
prevent: önlemek
protect-korumak
receive: almak
reduce: azaltmak
ride: sürmek
sleep: uyumak
speak: konuşmak
start: başlamak
stay at home: evde kalmak
stop: durmak
survive: hayatta kalmak
teach: öğretmek
tell: söylemek
touch: dokunmak
walk: yürümek
wish: dilemek
work: çalışmak
write: yazmak
yürüyüşe çıkarmak
accident: kaza
aftershock: artçı deprem
avalanche: çığ
bad weather: kötü hava
beach: sahil
cause: sebep
crime: suç
criminals: suçlular
damage: zarar
danger: tehlike
desert: çöl
disaster: afet
drought: kuraklık
earthquake: deprem
explorer: araştırmacı
explosion: patlama
flood: sel
forest: orman
global warming: küresel ısınma
heavy rain: şiddetli yağmur
hill: tepe
homeless: evsiz
human being: insanoğlu
hurricane: kasırga
infectious diseases: bulaşıcı hastalıklar
injured: yaralanmış
island: ada
journalist: gazeteci
killed: ölmüş
lake: göl
landslide: toprak kayması
magnitude: büyüklük
mountain: dağ
natural sources: doğal kaynaklar
ocean: okyanus
park ranger: korucu
preparation: hazırlık
rescuer: kurtarıcı
river: nehir
scary: korkunç
shelter: sığınak
size: büyüklük
soil: toprak
stay away: uzak durmak
storm: fırtına
survivors: hayatta kalan
tsunami: deprem dalgası
victim: mağdur, kurban

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir