9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 Pasifik Yayınları

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13 9. sınıf İngilizce ders kitabı Pasifik Yayınları  yayınları kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini yaptık. Teen Wise 9. sınıf İngilizce Ders kitabı İngilizce metinlerin ve soruların bölüm bölüm çevirilerini yazdık. 1. ünite Sayfa 13 Türkçe çevirisini kısaca yazdık.

9. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 13

SAYFA 13 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Reading Time
6. Answer: Would you like to work abroad? Why/Why not?
Yes I would. Because studying abroad is very good.

7. Read the dialogue and answer the question: When will Angela leave the country?
She will leave the country in the winter.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Okuma zamanı
6. Cevap: Yurtdışında çalışmak ister misiniz? Neden/Neden olmasın?
Evet yapardım. Çünkü yurt dışında okumak çok iyi.

7. Diyaloğu okuyun ve şu soruyu yanıtlayın: Angela ülkeyi ne zaman terk edecek?
Kışın ülkeyi terk edecek.


Angela: Hey, Diana! Long time no see!
Diana : Hi, Angela! What are you doing?
Angela: Well, I live in Greece. I got married and moved there.
Diana : Really? Is your husband Greek?
Angela: No, he is French. He is a diplomat.
Diana : What do you do there?
Angela: I’m an engineer. How do you earn your life?
Diana : I’m a taxi driver.
Angela: Are you married?
Diana : Yes. My husband is Indian. We go to India in winter because it is warm there.
Angela: That’s nice. Oh, Diana, it was great to see you again.
Diana : It was nice seeing you, too. Listen, I have to go now. We should get together sometime, OK?
Angela: I’ll go back to Greece in two weeks. Call me. My number is 642 12 12.
Diana : Thanks. Catch you later.
Angela: Bye

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Angela: Merhaba Diana! Uzun zamandır görüşemedik!
Diana: Merhaba Angela! Ne yapıyorsun?
Angela: Şey, Yunanistan’da yaşıyorum. Evlendim ve oraya taşındım.
Diana: Gerçekten mi? kocan yunan mı
Angela: Hayır, o Fransız. O bir diplomat.
Diana: Orada ne yapıyorsun?
Angela: Ben bir mühendisim. Hayatını nasıl kazanıyorsun?
Diana: Ben bir taksi şoförüyüm.
Angela: Evli misin?
Diana: Evet. Kocam Hintli. Hindistan’a kışın gideriz çünkü orası sıcaktır.
Angela: Bu güzel. Ah, Diana, seni tekrar görmek harikaydı.
Diana: Ben de seni görmek güzeldi. Dinle, şimdi gitmeliyim. Bir ara bir araya gelmeliyiz, tamam mı?
Angela: İki hafta sonra Yunanistan’a döneceğim. Beni ara. Numaram 642 12 12.
Diana: Teşekkürler. Sonra görüşürüz.
Angela: Görüşürüz


8. Read the dialogue again and write true (T) or false (F).

1. Angela moved to Greece because she found a job there. (..F..)
2. Angela’s husband is Greek. (..F…)
3. Angela and her husband live in Greece. (…T..)
4. Diana lives in India for some time every year. (..T…)
5. Angela and Diana usually get together. (..F…)
6. Angela’s husband works as a diplomat. (..T…)
7. Diana’s husband is a taxi driver. (..F…)

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

8. Diyaloğu tekrar okuyun ve doğru (T) veya yanlış (F) yazın.

1. Angela orada bir iş bulduğu için Yunanistan’a taşındı. (..F..)
2. Angela’nın kocası Yunan. (..F…)
3. Angela ve kocası Yunanistan’da yaşıyor. (…T..)
4. Diana her yıl bir süre Hindistan’da yaşıyor. (..T…)
5. Angela ve Diana genellikle bir araya gelirler. (..F…)
6. Angela’nın kocası diplomat olarak çalışıyor. (..T…)
7. Diana’nın kocası taksi şoförüdür. (..F…)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir